Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)

Licytacje komornicze - Nieruchomości

  • Miejscowość:

   Opatów

  • Województwo:

   świętokrzyskie

  • Wartość:

   193937.50

  • Data licytacji:

   2009-10-05

  • Miejsce licytacji:

   sala rozpraw nr III Sądu Rejonowego w Opatowie

  • Komornik:

   Bartłomiej Szyszka

  • Informacje:

   Nagłó,wek: KM 650/07 - 05.10.2009 godz.10.00 Kom. przy SR w Opatowie - grunty orne, sady użytki rolne, budynki: mieszkalny, garażowo-gospodarczy, stodoły

   Kategoria: Działki/Budynki mieszkalne/budynki usługowo-przemysłowe

   Wojewó,dztwo: świętokrzyskie

   OBWIESZCZENIE

    ,

   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opatowie Bartłomiej Szyszka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

    ,

   5 października 2009 r. o godz. 10:00


   w sali rozpraw nr III Sądu Rejonowego w Opatowie odbędzie się:

    ,

   DRUGA LICYTACJA


   udziału 5/8 w nieruchomości dłużnika położonej w Gró,jcu nr 30, gm. Ćmieló,w, któ,ra posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Opatowie o numerze KW 36363, nieruchomość położona jest w Gró,jcu pod nr 30 przy drodze gminnej o nawierzchni asfaltowej. Składa się z działki gruntowej nr ewidencyjny 168 o pow. 0,87 ha stanowiącej: grunty orne R II o pow. 0,60 ha, sady SR II o pow. 0,13 ha, użytki rolne zabudowane Br o pow. 0,14 ha oraz z zabudowy w postaci budynku mieszkalnego, dwurodzinnego, budynku garażowo-gospodarczego
   i budynku stodoły z murowaną przybudó,wką

   stanowiącą wspó,łwłasność dłużnika. Szczegó,ły i dane techniczne zawarte są w opinii biegłego, któ,ra znajduje się w aktach sprawy.

   Udział 5/8 w nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 193 937,50 zł.

   Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę: 129 291,70 zł.


   Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpó,źniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotó,wce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Bankó,w upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu albo w inny wskazany przez komornika sposó,b.

   Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

    ,

   Szczegó,łowych informacji udziela Komornik pod nr tel. (015) ,868 40 95


    ,

    ,

    ,

    ,

    ,

    ,

    ,

    ,

    ,

    ,    ,

    ,

    ,

    ,


    ,

    ,

    ,

    ,

    ,

    ,

    ,

    ,

    ,

    ,

    ,

    ,

  • Dodatkowe informacje:

   Tel. (015) 868 40 95Pomoc prawna online

Zaufało nam już:
 • 0
 • 4
 • 9
 • 7
 • 9
 • 3
 • 3
 • osób

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane