Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)

Licytacje komornicze - Nieruchomości

  • Miejscowość:

   Staszów

  • Województwo:

   świętokrzyskie

  • Wartość:

   346820.00

  • Data licytacji:

   2009-10-08

  • Miejsce licytacji:

   Sąd Rejonowy w Staszowie

  • Komornik:

   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Staszowie

  • Informacje:

   Nagłó,wek: KM 163/06 - 08.10.2009 godz.15.00 Komornik przy SR w Staszowie - Budynki: inwentarski, wagi przejazdowej, magazyny, piekarnia, biurowy

   Kategoria: Budynki usługowo-przemysłowe

   Wojewó,dztwo: świętokrzyskie

    ,

   OBWIESZCZENIE

   O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

    ,

   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Staszowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

    ,

   8 października 2009 r. o godz. 15:00


   w Sądzie Rejonowym w Staszowie odbędzie się:


   DRUGA LICYTACJA


   nieruchomości położonej w miejscowości Osiek gmina Osiek należącej do dłużnika Gminnej Spó,łdzielni &bdquo,Samopomoc Chłopska", w likwidacji, dla któ,rej to nieruchomości Sąd Rejonowy w Staszowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr KW 16592.

   Przedmiotem licytacji jest nieruchomość składająca się z działki nr ewid. 2351 o powierzchni 2,2625 ha i zabudowana jest następującymi budynkami: budynkiem inwentarskim, budynkiem wagi przejazdowej, czteroma magazynami, piekarnią, budynkiem biurowym.

   Nieruchomość ta położona jest w obszarze gruntó,w opisanych jako tereny o charakterze przemysłowo-wydobywczym bądź strukturalnym.

   Nieruchomość powyższa została oszacowana w trybie art. 948 kpc na kwotę: 346 820,00 zł.

   Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę: 231 213,33 zł.


   Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć w myśl art. 962 kpc rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania nieruchomości, czyli kwotę 34 682,00 zł najpó,źniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotó,wce lub w postaci książeczki oszczędnościowej bankó,w upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

   Nieruchomość powyższą można oglądać w ciągu dwó,ch tygodni, przed licytacją, w dni powszednie, od godz. 9:00 do godz. 15:00. Natomiast operat szacunkowy nieruchomości sporządzony przez biegłego można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Staszowie Wydział I Cywilny przy ul. Kościuszki 2.

   Zastrzega się prawo unieważnienia licytacji bez podania przyczyny.

    ,

   Szczegó,łowych informacji udziela Komornik pod nr tel. (015) 864 23 50

    ,

    ,

    ,

    ,    ,

    ,

    ,

    ,


    ,

    ,

    ,

    ,

    ,

    ,

    ,

    ,

    ,

    ,

    ,

    ,

  • Dodatkowe informacje:

   Tel. (015) 864 23 50Pomoc prawna online

Zaufało nam już:
 • 0
 • 4
 • 9
 • 3
 • 0
 • 9
 • 6
 • osób

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane