Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)

Licytacje komornicze - Nieruchomości

  • Miejscowość:

   Mława

  • Województwo:

   Mazowieckie

  • Wartość:

   948980.00

  • Data licytacji:

   2009-08-27

  • Miejsce licytacji:

   Sądu Rejonowego w Mławie mającego siedzibę przy ul. Reymonta 3 w sali nr 3B

  • Komornik:

   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mławie

  • Informacje:

   OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

   nr KW 10958 (obecny 1020), KW 33411 (obecny 16765), KW 40757 (obecny 16751), KW 28384 (obecny 16764), KW 10994 (obecny 1038), KW 28385 (obecny 16763)


   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mławie na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:


   27 sierpnia 2009 r. o godz. 14:00


   w budynku Sądu Rejonowego w Mławie mającego siedzibę przy ul. Reymonta 3 w sali nr 3B, odbędzie się


   DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI


   dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Mławie Wydział Zamiejscowy w Żurominie

   prowadzi księgę wieczystą nr KW 10958 (obecny 1020), KW 33411 (obecny 16765), KW 40757 (obecny 16751), KW 28384 (obecny 16764), KW 10994 (obecny 1038), KW 28385 (obecny 16763),

   należącej do dłużnika: „Dorpol” Sp. z o.o. położonej: Seroki, gm. Lutocin.

   Nieruchomość jest zabudowana budynkiem administracyjnym z ubojnią i masarnią o powierzchni
   1 882,81 m2, budynkiem kurnika o powierzchni 1 193,72 m2, oczyszczalnią ścieków mechaniczno-biologiczną, działka nr 255/2 stanowi drogę dojazdową i jest współwłasnością gdzie udział dłużnika w tej nieruchomości wynosi 6/12 części.

   Suma oszacowania wynosi 948 980,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 632 654,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 94 900,00 zł.

   Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

   Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Ciechanowie

   94 1020 1592 0000 2602 0054 3520

   Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

   W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 9:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Mławie przy ul. Reymonta 3 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

   Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

   Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


   Szczegółowych informacji udziela Komornik pod nr tel. (023) 654 50 03


  • Dodatkowe informacje:Pomoc prawna online

Zaufało nam już:
 • 0
 • 4
 • 6
 • 7
 • 8
 • 6
 • 3
 • osób

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane