Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)

Licytacje komornicze - Nieruchomości

  • Miejscowość:

   Tomaszów Lubelski

  • Województwo:

   lubelskie

  • Wartość:

   170944.00

  • Data licytacji:

   2009-10-05

  • Miejsce licytacji:

   Wydział Cywilny Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim

  • Komornik:

   Z-ca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Lubelskim

  • Informacje:

   Nagłó,wek: KM 64/07 - 05.10.2009 godz. 14.00 Kom. przy SR Tomaszowie Lubelskim - nieruchomość magazynowo-handlowa

   Kategoria: Działki/Budynki usługowo-przemysłowe

   Wojewó,dztwo: lubelskie

    ,

   OBWIESZCZENIE

    ,

   Z-ca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Lubelskim zawiadamia na podst. art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

    ,

   5 października 2009 r. o godz. 14:00


   w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim odbędzie się:

    ,

   PIERWSZA LICYTACJA


   nieruchomości zabudowanej, magazynowo-handlowej położonej w miejscowości Tarnoszyn, gmina Ulhó,wek, oznaczonej numerami działek 151, 153, 155 ark. 1 o łącznej powierzchni 1,92 ha. W skład nieruchomości wchodzą:

   • prawo wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej,

   • prawo własności budynkó,w i urządzeń usytuowanych na tym gruncie, w tym: budynki magazynó,w zbożowych, budynek administracyjny, wiaty na urządzenia, budynki pomocnicze i inne.


   Zgodnie z księgą wieczystą nr 45612 prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim działki gruntu stanowią własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Przedsiębiorstwa Wielobranżowego ROLPASZ Sp. z o.o. w Tarnoszynie, będącego właścicielem budynkó,w i innych urządzeń usytuowanych na tym gruncie.


   Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 170 944,00 zł.

   Cena wywoławcza stanowi 3/4 wartości szacunkowej, tj. kwotę 353 208,00 zł.


   Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpó,źniej godzinę przed jej rozpoczęciem w gotó,wce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Bankó,w upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

   Nieruchomości te można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś elaboraty szacunkowe tych nieruchomości znajdują się do wglądu w biurze komornika.

   Prawa osó,b trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powó,dztwo o zwolnienie spod egzekucji tych nieruchomości lub innych przedmiotó,w razem z nimi zajętych.

   Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpó,źniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


   Dodatkowe informacje można uzyskać w kancelarii Komornika nr tel. (084) 664 22 25

    ,

    ,

    ,

    ,


    ,

    ,

    ,

    ,


    ,

  • Dodatkowe informacje:

   Tel. (084) 664 22 25Pomoc prawna online

Zaufało nam już:
 • 0
 • 4
 • 9
 • 7
 • 9
 • 3
 • 3
 • osób

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane