Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)

Licytacje komornicze - Nieruchomości

  • Miejscowość:

   Bytom

  • Województwo:

   śląskie

  • Wartość:

   52610.00

  • Data licytacji:

   2009-11-04

  • Miejsce licytacji:

   sala 206 w Sądzie Rejonowym w Bytomiu

  • Komornik:

   Wiesław Gaczyński

  • Informacje:

   Nagłó,wek: KM 1563/06 - 04.11.2009 godz. 13:00 Kom. przy SR w Bytomiu - Lokal mieszkalny

   Kategoria: Lokale mieszkalne

   Wojewó,dztwo: śląskie

   OBWIESZCZENIE

    ,

   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bytomiu Wiesław Gaczyński zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

    ,

   4 listopada 2009 r. o godz. 13:00


   sala 206 w Sądzie Rejonowym w Bytomiu odbędzie się:

    ,

   DRUGA LICYTACJA

    ,

   1. Przedmiotem licytacji jest nieruchomość położona w miejscowości Bytom, przy ul. Wrocławskiej 102/17. Z lokalem mieszkalnym związane jest własnościowe spó,łdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, dla któ,rego urządzona jest Księga Wieczysta KW nr KA1Y/00028324/2 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Bytomiu.

   Budynek jest własnością Spó,łdzielni Mieszkaniowej &bdquo,Centrum", z siedzibą w Bytomiu.

   Właścicielem lokalu jest:

   ****


   • suma oszacowania wynosi: 52 610,00 zł,

   • cena wywołania wynosi: 35 073,00 zł.


   Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości: 5 261,00 zł tj. 10% ceny oszacowania nieruchomości najpó,źniej do 02.11.2009 r. na zasadzie art. 962 kpc. w związku z art. 953 kpc na konto: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bytomiu Wiesław Gaczyński:

   PKO o/Bytom 59 1020 2368 0000 2102 0021 7893


   • nieruchomość można oglądać w dniu: 12.10.2009 r. o godz. 11:00 -

   po wcześniejszym uzgodnieniu z Komornikiem,

   akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Bytomiu Sekcja do Spraw Cywilnych Egzekucyjnych w ciągu dwó,ch tygodni przed licytacją.


   Prawa osó,b trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powó,dztwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotó,w razem z nią zajętych.

   Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpó,źniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.


   Szczegó,łowych informacji udziela Komornik pod nr tel. (032) ,281 26 12

    ,

    ,

    ,

    ,

    ,

  • Dodatkowe informacje:

   Tel. (032) 281 26 12Pomoc prawna online

Zaufało nam już:
 • 0
 • 4
 • 6
 • 7
 • 8
 • 6
 • 0
 • osób

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane