Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)

Licytacje komornicze - Nieruchomości

  • Miejscowość:

   Bielsko ? Podlaskie

  • Województwo:

   podlaskie

  • Wartość:

   126800.00

  • Data licytacji:

   2009-10-05

  • Miejsce licytacji:

   budynek Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim ul. 3 Maja 7

  • Komornik:

   Roman Jakubiuk

  • Informacje:

   Nagłó,wek: KM 317/08 - 05.10.2009 godz.10:00-11:30 Kom. przy SR w Bielsku Podlaskim - działki

   Kategoria: Działki

   Wojewó,dztwo: podlaskie

    ,

   OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim Roman Jakubiuk (tel. (085) 730 45 99) ogłasza, że dnia:


   5 października 2009 roku

    ,

   w budynku Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim mającego siedzibę przy ul. 3 Maja 7 odbędą się licytacje nieruchomości:

    ,

   godz. 10:00

   PIERWSZA LICYTACJA

    ,

   zabudowanej (domem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym) nieruchomości położonej
   w miejscowości Drohiczyn ul. 1 Maja 6 oznaczonej jako działka o numerze geodezyjnym 160/5
   i powierzchni 0,1103 ha posiadająca założoną księgę wieczystą w X Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Siemiatyczach o nr KW BI3P/00027459/3.

   Suma oszacowania wynosi 210 000,00 zł, zaś cena wywołania jest ró,wna 3/4 sumy oszacowania
   i wynosi 157 500,00 zł, rękojmia 21 000,00 zł,


   PIERWSZA LICYTACJA


   niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie gruntó,w miejscowości Pełch oznaczonej jako działki o numerach geodezyjnych 468/1 i 468/2 posiadająca założoną księgę wieczystą
   w X Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim
   z siedzibą w Siemiatyczach o nr KW BI3P/00026161/0 będąca własnością dłużnikó,w w 1/2 części,

   działka nr 468/1 o powierzchni 1,01 ha

   Suma oszacowania (udziału dłużnikó,w) wynosi 2 227,00 zł, zaś cena wywołania (udziału dłużnikó,w) jest ró,wna 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 707,75 zł, rękojmia 227,70 zł,

   działka nr 468/2 o powierzchni 1,01 ha

   Suma oszacowania (udziału dłużnikó,w) wynosi 9 119,00 zł, zaś cena wywołania (udziału dłużnikó,w) jest ró,wna 3/4 sumy oszacowania i wynosi 6 839,25 zł, rękojmia 911,90 zł,


   godz. 10:40


   PIERWSZA LICYTACJA


   niezabudowanej nieruchomości (rolno-leśnej) położonej w obrębie gruntó,w miejscowości Śledzianó,w oznaczonej jako działki o numerach geodezyjnych 20/5, 22/3, 47 posiadające założoną księgę wieczystą w X Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Siemiatyczach o nr KW BI3P/00013591/9,

   działka nr 20/5 o powierzchni 0,84 ha

   Suma oszacowania wynosi 12 756,00 zł, zaś cena wywołania jest ró,wna 3/4 sumy oszacowania
   i wynosi 9 567,00 zł, rękojmia 1 275,60 zł,

   działka nr 22/3 o powierzchni 0,26 ha

   Suma oszacowania wynosi 3 948,00 zł, zaś cena wywołania jest ró,wna 3/4 sumy oszacowania
   i wynosi 2 961,00 zł, rękojmia 394,80 zł,

   działka nr 47 o powierzchni 0,37 ha

   Suma oszacowania wynosi 5 498,00 zł, zaś cena wywołania jest ró,wna 3/4 sumy oszacowania
   i wynosi 4 123,50 zł, rękojmia 549,80 zł,


   PIERWSZA LICYTACJA


   Niezabudowanej nieruchomości gruntowej (rolno-leśna) położonej w obrębie gruntó,w miejscowości Śledzianó,w oznaczonej jako działki o numerach geodezyjnych 10, 14, 19/2, 98 posiadające założoną księgę wieczystą w X Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Siemiatyczach o nr KW BI3P/00022141/6,

   działka nr 10 o powierzchni 0,62 ha

   Suma oszacowania wynosi 7 428,00 zł, zaś cena wywołania jest ró,wna 3/4 sumy oszacowania
   i wynosi 5 571,00 zł, rękojmia 742,80 zł,

   działka nr 14 o powierzchni 0,47 ha

   Suma oszacowania wynosi 4 528,00 zł, zaś cena wywołania jest ró,wna 3/4 sumy oszacowania
   i wynosi 3 396,00 zł, rękojmia 452,80 zł,

   działka nr 19/2 o powierzchni 0,21 ha

   Suma oszacowania wynosi 2 142,00 zł, zaś cena wywołania jest ró,wna 3/4 sumy oszacowania
   i wynosi 1 606,50 zł, rękojmia 214,20 zł,

   działka nr 98 o powierzchni 0,07 ha

   Suma oszacowania wynosi 850,00 zł, zaś cena wywołania jest ró,wna 3/4 sumy oszacowania
   i wynosi 637,50 zł, rękojmia 85,00 zł,


   godz. 11:20

   PIERWSZA LICYTACJA

   nieruchomości lokalowej położonej w miejscowości Siemiatycze ul. Pałacowa 13 oznaczonej jako lokal mieszkalny oznaczony nr 12 o powierzchni 50,00 m2 składający się z dwó,ch pokoi, kuchni i łazienki posiadający założoną księgę wieczystą w X Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Siemiatyczach o nr KW BI3P/00016440/7, oraz udział w wysokości 5000/82800 części we wspó,łużytkowaniu wieczystym działki nr 1154/5 o powierzchni 361 m2 oraz wspó,łwłasność przymusowa wspó,lnych części budynku nr 13 przysługująca właścicielowi lokalu nr 12.

   Suma oszacowania wynosi 126 800,00 zł, zaś cena wywołania jest ró,wna 3/4 sumy oszacowania
   i wynosi 95 100,00 zł, rękojmia 12 680,00 zł,


   godz. 12:00
   PIERWSZA LICYTACJA

    ,

   nieruchomości gruntowej (rolnej) położonej w obrębie gruntó,w miejscowości Kościukowicze oznaczonej jako działki o nr geodezyjnych 90 (zabudowana) i 119 o łącznej powierzchni 2,17 ha,

   działka nr 90 o powierzchni 0,49 ha

   Suma oszacowania wynosi 15 000,00 zł, zaś cena wywołania jest ró,wna 3/4 sumy oszacowania
   i wynosi 11 250,00 zł, rękojmia 1 500,00 zł,

   działka nr 119 o powierzchni 1,68 ha

   Suma oszacowania wynosi 15 840,00 zł, zaś cena wywołania jest ró,wna 3/4 sumy oszacowania
   i wynosi 11 880,00 zł, rękojmia 1 584,00 zł,


   Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania w gotó,wce lub na konto komornika

   Bank PEKAO SA 30 1240 5253 1111 0000 5710 9789

   Na dwa tygodnie przed licytacją można przeglądać akta sprawy egzekucyjnej.

   Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu ze zbioru dokumentó,w i nie zostaną zgłoszone najpó,źniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

   Zgodnie z przepisem art. 976 §,1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, któ,re mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

    ,

   Szczegó,łowych informacji udziela Komornik pod nr tel. (085) 730 45 99

    ,

    ,

    ,


    ,

  • Dodatkowe informacje:

   Tel. (085) 730 45 99Pomoc prawna online

Zaufało nam już:
 • 0
 • 4
 • 9
 • 8
 • 7
 • 4
 • 7
 • osób

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane