Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)

Licytacje komornicze - Nieruchomości

  • Miejscowość:

   Jelenia Góra

  • Województwo:

   dolnośląskie

  • Wartość:

   138000.00

  • Data licytacji:

   2009-10-08

  • Miejsce licytacji:

   Wydział Cywilny Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze ul. Bankowa 18

  • Komornik:

   Jerzy Wydro

  • Informacje:

   Nagłó,wek: KM 711/04 - 08.10.2009 godz.08:00 Kom. przy SR w Jeleniej Gó,rze - Lokal mieszkalny

   Kategoria: Lokale mieszkalne

   Wojewó,dztwo: dolnośląskie

    ,

   OBWIESZCZENIE


   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Gó,rze Jerzy Wydro mający kancelarię w Jeleniej Gó,rze przy ul. Grottgera 15/2 tel. (0-75) 76-460-50 zawiadamia na podst. art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu


   8 października 2009 r. o godz. 8:00


   w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Jeleniej Gó,rze ul. Bankowa 18 odbędzie się:


   PIERWSZA LICYTACJA

   udziału w wysokości 3/6 części w nieruchomości lokalowej o powierzchni 76,21 m2 położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Armii Czerwonej 6 mieszkanie nr 1, dla któ,rej prowadzona jest Księgą Wieczysta JG1J/00042117/7 przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Gó,rze VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

   Budynek mieszkalny, w któ,rym znajduje się opisywane mieszkanie, zlokalizowany jest na działce nr 169, dla któ,rej prowadzona jest Księga Wieczysta nr 41873 w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jeleniej Gó,rze. Właściciele lokalu nr 1 mają udział w częściach wspó,lnych budynku oraz w prawie wspó,łużytkowania wieczystego gruntu w wysokości 5495/10000.

   Właściciel gruntu: Gmina Szklarska Poręba.

   Grunt oddany w użytkowanie wieczyste do dnia 04.11.2093 r.

   Nieruchomość lokalowa stanowi własność dłużnikó,w w wysokości po 1/6 udziału w nieruchomości:

   *******

   Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 138 000,00 zł, z czego 3/6 udziału stanowi kwotę oszacowania 69 ,000,00 zł.

   Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania 3/6 udziału w nieruchomości tj. kwotę: 51 750,00 zł.


   Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpó,źniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotó,wce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Bankó,w upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

   Wpłaty należy dokonać na konto nr:

   27 1020 2124 0000 8102 0075 4069

   Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

   Prawa osó,b trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powó,dztwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotó,w razem z nią zajętych.

   Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpó,źniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

    ,

   Szczegó,łowych informacji udziela Komornik pod nr tel. (075) 764 60 50


    ,

    ,

    ,

    ,

  • Dodatkowe informacje:

   Tel. (075) 764 60 50Pomoc prawna online

Zaufało nam już:
 • 0
 • 4
 • 9
 • 2
 • 2
 • 6
 • 6
 • osób

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane