Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)

Licytacje komornicze - Nieruchomości

  • Miejscowość:

   Kraków

  • Województwo:

   małopolskie

  • Wartość:

   30387.00

  • Data licytacji:

   2009-10-05

  • Miejsce licytacji:

   sala D-23 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7

  • Komornik:

   Andrzej Drzymała

  • Informacje:

    ,

   Nagłó,wek: KM 2825/08 - 05.10.2009 godz. 14.00 Kom przy SR w Krakowie - garaż

   Kategoria: Lokale użytkowe

   Wojewó,dztwo: małopolskie

   OBWIESZCZENIE

    ,

   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgó,rza w Krakowie Andrzej Drzymała z siedzibą przy ul. Kordylewskiego 5a zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc,

   że w dniu


   5 października 2009 r. o godz. 14:00


   w sali D-23 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgó,rza w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 odbędzie się:


   DRUGA LICYTACJA

    ,

   spó,łdzielczego, własnościowego prawa do garażu nr 93 położonego w Krakowie, przy ul. Lipskiej

   o pow. 16,50 m2 przysługującego dłużnikowi:

   ****

   Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 30 387,00 zł.

   Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę: 20 258,00 zł.


   Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości na rachunek bankowy w

   Małopolskim Banku Spó,łdzielczym w Wieliczce F-1 Krakó,w

   nr 42 8619 0006 0030 0025 8065 0001

   Kwota wpłacona tytułem rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpó,źniej na dzień przed licytacją. Na poleceniu przelewu należy podać nazwisko lub nazwę dłużnika oraz wskazać nieruchomość, któ,rej dotyczy wpłata rękojmi. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

   Nieruchomość tą można oglądać w dniu 18.09.2008 r. w godz. od 10:00 do 10:30 zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

   Prawa osó,b trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powó,dztwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotó,w razem z nią zajętych.

   Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpó,źniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

    ,

   Szczegó,łowych informacji udziela Komornik pod nr tel. (012) ,294 18 30

    ,

    ,


    ,

    ,

    ,

    ,


    ,

    ,


    ,

    ,

    ,

    ,

    ,

    ,

    ,

    ,

    ,

    ,    ,

    ,

    ,

    ,


    ,

    ,

    ,

    ,

    ,

    ,

    ,

    ,

    ,

    ,

    ,

    ,

  • Dodatkowe informacje:

   Tel. (012) 294 18 30Pomoc prawna online

Zaufało nam już:
 • 0
 • 4
 • 9
 • 8
 • 7
 • 4
 • 5
 • osób

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane