Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)

Podział faktoringu oraz jego zalety

(fot. )
Strona 1 z 2

Faktoring jest szczególnie przydatnym narzędziem finansowania dla firm, które prowadzą sprzedaż z odroczonym terminem płatności lub mają sezonowość sprzedaży, a nie są w stanie sprostać wymogom stawianym przez banki - w konsekwencji nie mają zapewnionego wystarczającego finansowania zewnętrznego bieżącej działalności.

Faktoring nie występuje w jednolitej postaci. Z zależności od tego, który z podmiotów: faktor czy faktorant ponosi odpowiedzialność w razie niewypłacalności dłużnika, wyróżnia się faktoring właściwy (pełny), bez regresu i niewłaściwy (niepełny), z regresem.

faktoring eksportowy

Faktoring bez regresu - po dokonaniu cesji wierzytelności faktor wypłaca faktorantowi kwotę stanowiącą maksymalnie równowartość tej wierzytelności (najczęściej 80-90% wierzytelności), pomniejszoną o prowizję faktora. Odpowiedzialność faktora w tym modelu często określa się odpowiedzialnością typu del credere (odpowiedzialność za cudzy dług). Przejęcie przez faktora ryzyka del credere oznacza w praktyce, że faktor zaczyna odpowiadać względem faktoranta za to, iż dłużnik wykona ciążące na nim zobowiązanie, czyli dokona płatności. Faktoring właściwy pociąga, więc za sobą większe ryzyko dla faktora, co powoduje, że ten rodzaj faktoringu jest droższy od faktoringu niepełnego (z regresem). Prowizja faktora uwzględnia, bowiem również ryzyko ewentualnej niewypłacalności dłużnika.

Faktoring niepełny (z regresem) polega na sprzedaży faktorowi przez faktoranta wierzytelności handlowej bez przejęcia ryzyka wypłacalności dłużnika. Oznacza to, że faktor w momencie stwierdzenia niewypłacalności dłużnika, przenosi wierzytelność z powrotem na faktoranta i

może żądać zapłaty tej sumy od faktoranta.

Faktoring eksportowy jest skierowany do firm, które sprzedają towary lub usługi odbiorcom zagranicznym z odroczonym terminem płatności. Finansowanie wierzytelności eksportowych to podstawowa funkcja faktoringu eksportowego z regresem. Korzystając z usługi faktoringu zyskuje się komfort w zarządzaniu swoimi finansami gdyż długie terminy płatności czy opóźnienia w płatnościach od odbiorców nie będą pogarszać płynności finansowej. Faktor wypłaca określoną zaliczkę na poczet przyszłych płatności od odbiorcy zagranicznego (najczęściej 80-90% wartości faktury brutto) niezwłocznie po jej otrzymaniu w walucie transakcji. Niewątpliwą korzyścią jest fakt, iż faktor toleruje opóźnienia w płatnościach ze strony Odbiorcy korzystając jednocześnie z narzędzi z zakresu windykacji miękkiej.

Faktoring eksportowy z przejęciem ryzyka wypłacalności odbiorcy daje pewność, że przedsiębiorca nie starci swoich pieniędzy. Będzie miał także pewność, że jego zagraniczny partner jest podmiotem wiarygodnym a to dzięki współpracy faktorów zarówno z renomowanymi firmami ubezpieczeniowymi jak i firmami faktoringowymi z całego świata.

Kooperacja z zagranicznymi faktorami to sprawdzenie zagranicznego odbiorcy przez instytucję finansową działającą w kraju odbiorcy, mającą bezpośredni kontakt z nim oraz działającą w ramach tego samego systemu prawnego. Instytucje te niejednokrotnie także posiadają bezpośrednie doświadczenie płatnicze we współpracy z nim gdyż w ramach swoich obowiązków podejmują się inkasa i monitorowania spływu należności.

Korzyść dla przedsiębiorcy to przejęcie ryzyka wypłacalności odbiorcy nawet w 100%!.

Korzyści z faktoringu

 • Finansowanie bieżącej działalności
  Faktor nabywa nie przeterminowane wierzytelności bieżące z tytułu dostarczenia towarów lub świadczenia usług. W ten sposób firma otrzymuje środki z wystawionej faktury jeszcze przed upływem jej terminu płatności.

 • Przyśpieszenie rotacji należności
  Wypłata środków następuje maksymalnie w ciągu dwóch dni od chwili dostarczenia faktury. Finansowanie wypłacane jest w ramach indywidualnie przyznanego limitu, dostosowanego do potrzeb firmy i uwzględniającego cykl sprzedażowy oraz wahania sezonowe. Limit finansowania odnawia się w miarę spłacania wierzytelności przez odbiorców i przedstawiania przez firmę nowych faktur do wykupu.

 • Obsługa wierzytelności
  Faktor wykonuje czynności związane z administracją wierzytelności: księgowanie, dokonywanie rozliczeń spłat, monitoring oraz sporządzanie raportów. Monitorowanie terminowości spłat poprawia dyscyplinę płatniczą odbiorców i pozwala na znaczne obniżenie kosztów administrowania wierzytelnościami. Przygotowywane na bieżąco raporty zapewniają Klientowi pełen wgląd w aktualny stan finansów.

 • Dochodzenie wierzytelności
  Faktor przejmuje na siebie ciężar czynności związanych z uzyskaniem spłaty wierzytelności po terminie (upomnienia i ponaglenia, monity)

 • Przejęcie ryzyka wypłacalności dłużnika w ramach faktoringu pełnego
  Przejęcie ryzyka opóźnienia w spłacie lub niewypłacalności odbiorców pozwala zminimalizować ryzyko handlowe transakcji.

 • Poprawa płynności finansowej

  • Klient uzyskuje stały dostęp do gotówki

  • Ma możliwość udzielania dostawcom długich terminów płatności

  <>

 

Komentarze: Podział faktoringu oraz jego zalety

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Dodaj komentarz

Administratorem danych osobowych jest Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy i w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oraz w celach statystycznych. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do ich treści oraz poprawy.

Partnerzy sekcji

Pomoc prawna online

Opinie naszych klientów

 • P.Ł

  ocena usługi:

  Dziękuje. Było rzeczowo. Co jest cenne
 • Henryka

  ocena usługi:

  Przesłana opinia wystarczająco mi wyjaśniła opisaną moją sprawą i choć jest niekorzystna dla mnie, to stronę e-prawnik polecam
 • Kamiński

  ocena usługi:

  Jestem bardzo zadowolony z opinii wszystko dokładnie wyjaśnione, POLECAM
 • Elżbieta

  ocena usługi:

  zadowolona jestem z wyczerpującej odpowiedzi
 • Azajac

  ocena usługi:

  Bardzo pomocna porada
 • Marcin

  ocena usługi:

 • Tomasz

  ocena usługi:

 • Paweł

  ocena usługi:

 • Konrad

  ocena usługi:

 • Jacek Tomczak

  ocena usługi:

  Szybko, tanio i profesjonalnie
 • PSH

  ocena usługi:

  Dziękujemy za wyczerpującą opinię. Polskie Stowarzyszenie Haiku.
 • Marzena

  ocena usługi:

  Odpowiedź na zadane pytanie była bardzo szczegółowa, merytoryczna, poparta przepisami i wyrokami SN, NSA. Już zwróciłam się z kolejnym pytanie; BARDZO polecam, sama z pewnością tez będę jeszcze korzystała
 • Danuta

  ocena usługi:

  Polecam. Otrzymałam opinię wyczerpującą , zrozumiałą dla mnie.Terminowo. Będę korzystała i polecam innym.
 • Ryszard

  ocena usługi:

  Jestem zadowolony z udzielonej odpowiedzi. Nie rozumiem tylko co to znaczy z wyłączeniem nieruchomości rolnych?!
 • agawia

  ocena usługi:

  Jestem bardzo wdzięczna za opinię prawną napisaną zrozumiałym dla mnie językiem i wyjaśniającą moje wątpliwości, które wysłałam do e-prawników.
 • Grażyna

  ocena usługi:

  Rzetelnie,wyczerpująco-zrozumiałym dla laika językiem.Bardzo jestem zadowolona z porady i będę w przyszłości korzystała z usług biura e-prawnik.
 • Szymon

  ocena usługi:

  Otrzymana opinia w pełni wyjaśniła moje wątpliwości.Dziękuję bardzo i pozdrawiam.Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane