Czy wypowiedzenie umowy najmu na czas oznaczony jest dopuszczalne?

Zgodnie z art. 11 ust 2 pkt 2 ustawy o ochronie praw lokatorów (...) nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, właściciel może wypowiedzieć stosunek prawny, jeżeli lokator jest w zwłoce z zapłatą czynszu lub innych opłat za używanie lokalu co najmniej za trzy pełne okresy płatności pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia stosunku prawnego i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności.

Sąd Najwyższy stwierdził, że artykuł 11 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. 2005 r., Nr 31, poz. 266 ze zm.) ma zastosowanie do stosunku najmu na czas oznaczony, powstałego przed dniem jej wejścia w życie, gdy umowa nie przewiduje przyczyn jej wypowiedzenia.

Zasadą jest, że nie można wypowiedzieć umowy najmu zawartej na czas określony. Umowa taka ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta. Zasadniczo wymienione przypadki w ustawie o ochronie praw lokatorów w art. 11 ustawy odnoszą się do wypowiadania stosunku najmu zawartego na czas nieoznaczony, albowiem taki stosunek najmu można wypowiedzieć. Sąd Najwyższy stwierdził, że niepłacenie czynszu jest wystarczającym powodem do wypowiedzenia terminowego stosunku najmu.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7 czerwca 2006 r., sygn. akt III CZP 30/06

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY