Umowa darowizny

Nieruchomości

Czy zdrada małżeńska stanowi rażącą niewdzięczność wobec teściów?

W trakcie trwania małżeństwa rodzice męża podarowali małżonkom nieruchomość (gospodarstwo rolne). Stosunki synowej z teściami były wówczas bardzo poprawne. Siedem lat później doszło do rozwodu, którego przyczyną była niewierność małżeńska żony. Teściowie odwołali wówczas darowiznę w stosunku do byłej synowej, powołując się na rażącą niewdzięczność (art. 898 § 1 k.c.). W przypadku darowizny nieruchomości własność nie wraca automatycznie do darczyńcy po odwołaniu darowizny, dlatego teściowie domagali się przed sądem od byłej synowej, by przeniosła na nich z powrotem prawo własności darowanego gospodarstwa (ściśle rzecz biorąc, było to powództwo o złożenie oświadczenia woli przenoszącego prawo własności nieruchomości). Sprawa po rozpoznaniu w dwóch instancjach, na skutek skargi kasacyjnej, trafiła do Sądu Najwyższego, który stwierdził, że:

Niewierność małżeńska obdarowanego małżonka, będąca zawinioną przyczyną rozwodu, nie stanowi rażącej niewdzięczności wobec darczyńców – teściów (art. 898 § 1 k.c.).

Sąd Najwyższy przyjął, że rażąca niewdzięczność oznacza takie zachowanie obdarowanego, które jest skierowane przeciwko darczyńcy świadomie i w nieprzyjaznym zamiarze. Celem takiego zachowania jest zazwyczaj wyrządzenie krzywdy lub szkody majątkowej. Nie są to działania nieumyślne i niezamierzone. W zasadzie nie wchodzą też w grę działania skierowane przeciwko osobie trzeciej, chyba że zostały podjęte z zamiarem pokrzywdzenia darczyńcy.

Sąd Najwyższy stwierdził, że niewierność małżeńska godzi w trwałość związku małżeńskiego i jest z natury rzeczy wymierzona przeciwko małżonkowi, a nie przeciwko teściom. Zawarcie związku małżeńskiego z zasady nie stwarza obowiązków wobec dalszej rodziny, chociaż z racji wspólnego zamieszkania mogą powstać określone więzy.

Zdaniem Sądu Najwyższego w niniejszej sprawie nie można było również przyjąć, iż po stronie synowej istniał zamiar ewentualny wyrządzenia teściom szkody lub krzywdy (tj. że godziła z takim skutkiem). Tak uznał sąd drugiej instancji, stwierdził bowiem, że synowa musiała wiedzieć o bolesnych przeżyciach teściów i godzić się z nimi. Zdaniem Sądu Najwyższego rozczarowanie powodów to jedynie skutek uboczny rozwodu i nie można go utożsamiać z celem postępowania synowej, który był związany z uczuciem do innego mężczyzny.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 marca 2012 roku, sygn. akt V CSK 179/11, OSNC Zbiór Dodatkowy – Numer A, poz. 18

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

PESTKA

5.3.2014 16:36:15

Re: Czy zdrada małżeńska stanowi rażącą niewdzięczność wobec teściów?

A CO W SYTUACJI, GDY SYNOWA PODAJE, IŻ TO DARCZYŃCY (TEŚCIOWIE) DOPROWADZILI DO ROZPADU MAŁŻEŃSTWA ICH SYNA? A PRAWDZIWY POWÓD TO NOWA MIŁOŚĆ TEJŻE PANI. CZY IMPUTOWANIE KOMUŚ WINY NIE STANOWI WOBEC TEJ OSOBY RAŻĄCEJ NIEWDZIĘCZBOŚCI (SYNOWEJ WOBEC TEŚCIÓW)?


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: