Wyrok

Ilość stawek dziennych ma znaczenie

Na rozprawie głównej oskarżony oświadczył, iż chce dobrowolnie poddać się karze w trybie art. 387 k.p.k., a jego obrońca wniósł wówczas o wymierzenie mu kary roku pozbawienia wolności z zawieszeniem jej wykonania na okres próby 3 lat oraz kary grzywny w wysokości 2.000 zł, przy określeniu stawki dziennej na kwotę 200 zł, z jednoczesnym jej zaliczeniem na poczet dotychczasowego aresztu, który trwał 90 dni (stawek byłoby dziesięć, a jeden dzień aresztu odpowiada dwóm stawkom grzywny, więc całą karę grzywny należałoby uznać za wykonaną). Prokurator wyraził zgodę na proponowane warunki.

Sąd uwzględnił wniosek, ale w wyroku orzekł wobec oskarżonego poza - zgodną z jego wnioskiem - karą pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, grzywnę w wysokości 200 stawek po 10 zł, a nie jak wskazano w tym wniosku przy stawce dziennej po 200 zł. Sąd nie sugerował wcześniej, że dostrzega potrzebę zmiany wniosku.

Sprawa na skutek kasacji trafiła do Sądu Najwyższego, który ów wyrok uchylił. SN zauważył, że co prawda iloczyn stawek dziennych i wysokości stawki odpowiada kwocie 2.000 zł, którą sugerowali  oskarżony i jego obrońca, ale zmiana dokonana przez Sąd spowodowała, że zaliczenie na poczet kary grzywny okresu 90 dni tymczasowego aresztowania nie objęło całej kwoty tej grzywny, gdyż pozostało nadal do wykonania 200 zł (90 dni aresztu odpowiadało 180 stawkom, zatem pozostało jeszcze 20 stawek po 10 zł).

SN podkreślił, że

dla prawidłowego skazania w  trybie art. 387 k.p.k. w zakresie kary grzywny  istotne jest bowiem nie to, że orzeczona kara globalnie odpowiada kwocie, jaką sugeruje oskarżony lecz, także – z uwagi na fakt, że ma ona być orzeczona w stawkach dziennych z określoną wysokością tej stawki - aby orzeczenie tej kary uwzględniało wniosek poddającego się jej, odnośnie zarówno  ilości stawek, jak  i wysokości stawki dziennej grzywny i pozostawało w tym zakresie zgodne z prawem

. Artykuł 387 § 3 k.p.k. - pisze SN - pozwala przy tym sądowi sugerować wnioskodawcy wprowadzenie stosownych modyfikacji w zgłoszonym wniosku o określone skazanie, aby również w ocenie sądu liczba stawek grzywny i wysokość tej stawki odpowiadała szkodliwości danego  przestępstwa i możliwościom  finansowym oskarżonego. W sprawie tej z powyższego przepisu Sąd nie skorzystał, a uwzględniając rzekomo wniosek o skazanie orzekł jednak w kwestii grzywny odmiennie, przyjmując jako wysokość stawki dziennej grzywny kwotę 10 zł, zamiast wskazanej we wniosku obrońcy oskarżonego – 200 zł. W żadnej zatem mierze nie można przyjąć, aby orzekanie  to odpowiadało wymogom art. 387 k.p.k.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 czerwca 2011 roku, sygn. akt II KK 114/11, Biuletyn Prawa Karnego nr 10/11, s. 8-9

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: