Przywrócenie terminu a pouczenie pracownika

Art. 264 Kodeksu pracy stanowi, że odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w ciągu 7 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę. Termin ten można przywrócić, ale tylko jeżeli pracownik nie odwołał się w podanym terminie bez swojej winy. Art. 30 Kodeksu pracy stanowi w § 5, że w oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę lub jej rozwiązaniu bez wypowiedzenia powinno być zawarte pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy. Przepis ten nie wspomina o konieczności umieszczenia w odpowiednim piśmie terminu, jaki przysługuje pracownikowi na dokonanie tej czynności. Czy zatem sytuacja, w której pracodawca nie zamieści pouczenia o terminie, w którym to odwołanie powinno być dokonane stanowi usprawiedliwioną okoliczność, która może uzasadniać przywrócenie tego terminu?

Sąd Najwyższy stwierdził, że:

Brak pouczenia pracownika przez pracodawcę o prawie odwołania się od wypowiedzenia oraz o terminie dokonania tej czynności, może stanowić okoliczność usprawiedliwiającą jego przekroczenie (art. 264 § 1 KP).

Sąd Najwyższy stwierdził, że może to stanowić okoliczność usprawiedliwiającą. Oznacza to, że nie musi być tak w każdym przypadku. Zależy to od okoliczności danej sprawy i nie zawsze będzie to usprawiedliwione (np. gdy z racji swego zawodu pracownik powinien znać dokładnie przepisy Kodeksu pracy, to wątpliwe, by brak zamieszczenia samego terminu dokonania odwołania stanowił okoliczność usprawiedliwiającą przekroczenie terminu).

Wyrok z dnia 23 listopada 2000 r. (I PKN 117/00; OSNAP 2002/13/304).

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: