Spółka z o.o.

Spółka akcyjna

Ochrona konkurencji

Krajowy Rejestr Sądowy

Pozostałe

Rejestracja filii spółki za granicą

Poniżej przedstawiamy wręcz kultowy wyrok ETS w sprawie możliwości rejestracji filii spółki w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej.

Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekła mianowicie, co następuje:

Jest sprzeczne z art. 52 i 58 TWE takie działanie państwa członkowskiego, które polega na odmowie zarejestrowania filii spółki założonej zgodnie z przepisami innego państwa członkowskiego i mającej w tym państwie zarejestrowaną siedzibę, nawet jeżeli nie prowadzi w nim żadnej działalności, jeżeli zadaniem filii ma być umożliwienie danej spółce prowadzenia działalności w państwie, w którym filia ma być założona, a w którym nie spełnia warunków wymaganych do utworzenia spółki, które są w tym państwie bardziej restryktywne w odniesieniu do wymogu minimalnego kapitału akcyjnego.

Wykładnia ta jednakże nie zabrania władzom zainteresowanego państwa członkowskiego przyjęcia właściwych środków w celu ochrony przed oszustwem lub jego penalizacji, czy to w odniesieniu do samej spółki - we współpracy z państwem członkowskim, w którym została utworzona - czy to w stosunku do wspólników, jeżeli zostanie ustalone, że w rzeczywistości próbują oni poprzez utworzenie spółki uniknąć wywiązania się ze zobowiązań wobec prywatnych lub publicznych wierzycieli, działających na terytorium zainteresowanego państwa członkowskiego.

W wyroku tym Europejski Trybunał Sprawiedliwości wskazał, że zgodnie z art. 48 ust.1 Traktatu o utworzeniu Wspólnoty Europejskiej (TWE), wobec spółek utworzonych zgodnie z ustawodawstwem jednego z państw członkowskich i mających statutową siedzibę, zarząd lub główne przedsiębiorstwo na terenie Wspólnoty będą stosowane te same przepisy, jak w stosunku do obywateli czy osób prawnych mających siedzibę na terenie tego państwa (zasada narodowego traktowania). Jak zaś stanowi art. 43 ust. 1 Traktatu, nakaz narodowego traktowania obejmuje również zakładanie przez takie spółki agencji, oddziałów i filii. Odmowa rejestracji oddziału spółki spełniającej warunki przewidziane w art. 48 Traktatu stanowi przeszkodę w wykonywaniu swobody zakładania przedsiębiorstw. Jednakże, zdaniem Trybunału, w przypadku próby obejścia prawa krajowego lub czerpania w sposób oszukańczy lub niewłaściwy korzyści traktatowych, sądy krajowe, opierając się na obiektywnych dowodach nadużycia lub zachowania oszukańczego, mogą odmówić korzyści wynikających z prawa wspólnotowego.

W omawianym orzeczeniu w sprawie Centros ETS wyraził pogląd, że sądy krajowe co do zasady nie mogą kwestionować rejestracji oddziału spółki, założonej w innym państwie, z tego tylko powodu, iż zgodnie z prawem miejsca założenia spółki powstała ona wykorzystując niższe wymagania (dot. kapitału zakładowego i odpowiedzialności członków zarządu) dla jej utworzenia, niż przewidziane przez prawo rejestracji oddziału. W praktyce usankcjonowano zatem sytuację, w której spółka zostaje założona w państwie o bardziej liberalnych przepisach korporacyjnych, nie prowadzi w ogóle (lub prowadzi w bardzo ograniczonym zakresie) działalności gospodarczej w tym państwie, podczas gdy podstawowa działalność spółki prowadzona przez oddział założony w innym państwie członkowskim UE. 

Tego typu prawo precedensowe Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości skutkuje tym, że dosłownie tysiące spółek z ograniczoną odpowiedzialnością prawa angielskiego tworzone są w Anglii i ustanawiają swe siedziby w innych państwach europejskich. 

Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie C-212/97 - Centros Ltd and Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (Dania); http://curia.europa.eu

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: