Stawka VAT z dnia sporządzenia aktu notarialnego

Spółka wybudowała mieszkania, które przekazała nabywcom w grudniu 2001 r. Sprzedaż mieszkań była wówczas opodatkowana 0 % stawką VAT. W cenie, zapisanej później w aktach notarialnych z marca 2002 r., nie ujęto tego podatku. W tym stanie faktycznym powstał spór między spółką a organami skarbowymi. Od 1 stycznia 2002 r. wzrosła bowiem do 7 % stawka VAT od sprzedaży mieszkań. Urzędnicy uznali, że spółka musi zapłacić zaległe 7 % podatku od części transakcji opłaconej po zmianie przepisów. Spółka nie zdadzała się z tą decyzją, argumentując, iż otrzymując część zapłaty, wystawiała już w 2001 r. nabywcom faktury na całą wartość mieszkań. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł, że do sprzedaży mieszkań właściwa była stawka obowiązująca w dniu, w którym nabywca dopłacił brakującą kwotę, co wiązało się z podpisaniem aktu notarialnego.

W związku z tym sporem Naczelny Sąd Administracyjny, potwierdzając stanowisko WSA wyjaśnił pewne niejasności dotyczące kwestii, którą stawkę należy stosować przy sprzedaży mieszkań w okresie przejściowym.

Zgodnie z wyrokiem NSA z 4 października 2005 r., do sprzedaży mieszkań należy stosować stawkę VAT obowiązującą w dniu sporządzenia aktu notarialnego. Moment wydania kluczy jest bez znaczenia.

Jeśli zatem mieszkania zostały przekazane nabywcom przed sporządzeniem aktów notarialnych, gdy obowiązywała stawka 0% podatku, a w momencie sporządzenia aktów stawka podatku wzrosła, należy uiścić różnicę w cenie wynikającą z podwyżki podatku.  

Wyrok powyższy może mieć znaczenie również w przyszłości. Obecnie bowiem obowiązuje obniżona 7 % stawka VAT na sprzedaż nowych mieszkań. Natomiast od 2008 r. ma ona zostać objęta 22 % VAT, czyli tzw. stawką podstawową.

NSA zwrócił także uwagę, że nie można interpretować przepisów o VAT w oderwaniu od całego sytemu prawnego. Nie może zatem powodować powstania obowiązku podatkowego czynność nieskuteczna - taka jak sprzedaż lokali bez aktu notarialnego. 

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 października 2005 r., sygn. akt I FSK 108/05

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: