Wewnątrzwspólnotowa wysyłka i transport towarów

W niedawnym wyroku Europejski Trybunał Sprawiedliwości dokonał wykładni przepisów Vi Dyrektywy dotyczących wewnątrzwspólnotowej wysyłki i transportu towarów.

Orzekł, co następuje: 

Jeżeli dwie następujące po sobie dostawy dotyczące tych samych towarów, które zostały zrealizowane odpłatnie między podatnikami działającymi w takim charakterze, skutkują pojedynczą wewnątrzwspólnotową wysyłką lub pojedynczym wewnątrzwspólnotowym transportem tych towarów, to owa wysyłka lub transport może być przypisana tylko jednej z tych dwóch dostaw, która - jako jedyna - będzie zwolniona od podatku na mocy art. 28c część A lit. a) akapit pierwszy szóstej dyrektywy. Wykładnia ta ma zastosowanie niezależnie od tego, który z podatników - pierwszy sprzedawca, nabywca pośredni, czy też drugi nabywca - jest uprawniony do rozporządzania towarami w trakcie ich wysyłki lub transportu.

Wykładnia odpowiednich przepisów VI Dyrektywy, zgodnie z którą pojedyncze wewnątrzwspólnotowe przemieszczenie towarów jest przypisane tylko jednej z dwóch następujących po sobie dostaw, umożliwia osiągnięcie w prosty sposób celu, któremu służy system przejściowy przewidziany w tytule XVIa tej dyrektywy - umożliwia bowiem przeniesienie wpływów podatkowych do Państwa Członkowskiego, w którym odbywa się ostateczne spożycie dostarczanych towarów. W rzeczywistości przeniesienie to dokonywane jest przy okazji pojedynczej transakcji skutkującej wewnątrzwspólnotowym przemieszczeniem towarów.

Nie należy natomiast interpretować odpowiednich przepisów VI Dyrektywy w ten sposób, że pojedyncze wewnątrzwspólnotowe przemieszczenie towarów należy jednocześnie przypisać dwóm następującym po sobie dostawom.

Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie C-245/04 - EMAG Handel Eder OHG v. Finanzlandesdirektion fur Karnten, http://curia.eu.int/jurisp

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY