Z czego wynika obowiązek ubezpieczenia NW według TK?

Dnia 5 października 2004 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący zgodności z Konstytucją i ustawami § 19 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie uprawiania alpinizmu, wprowadzającego obowiązkowe ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków osób uprawiających i organizujących alpinizm.

Trybunał orzekł, że § 19 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2001 roku w sprawie uprawiania alpinizmu jest niezgodny z: art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej, art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, oraz art. 92 ust. 1 Konstytucji. Ponadto TK postanowił umorzyć postępowanie w zakresie badania zgodności zakwestionowanego przepisu z art. 87 Konstytucji, ze względu na cofnięcie wniosku.

Trybunał uznał, że wprowadzenie w § 19 ust. 2 obowiązku ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków przez osoby uprawiające alpinizm oraz organizujące jego uprawianie nastąpiło z naruszeniem konstytucyjnych zasad stanowienia prawa. Nałożenie obowiązkowego ubezpieczenia wykraczało poza ramy delegacji ustawowej, która nie wspominała o możliwości wprowadzenia obowiązkowych ubezpieczeń dla omawianej grupy osób. Zgodnie z wcześniejszym orzecznictwem TK, brak wyrażonego w ustawie stanowiska ustawodawcy w danej kwestii musi być traktowany jako brak upoważnienia do wydania rozporządzenia.

TK podkreślił także, że zgodnie z art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dla poszczególnych grup zawodowych i społecznych może być wprowadzany jedynie przez akty prawne rangi ustawy.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 05.10.2004 r. syg. akt U 2/04

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY