Akta sprawy - od 1 października uzyskamy dostęp online

Pytanie:

Na Państwa portalu przeczytałem, że od 1 października wchodzi w życie rozporządzenie ministra sprawiedliwości, zmieniające regulamin urzędowania sądów powszechnych. Nowe przepisy regulują dostęp do dokumentów za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Dzięki niemu możliwe będzie odtwarzanie przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw, wyszukiwanie oraz sortowanie danych. Program zapewni też zabezpieczenie przed nieautoryzowanym dostępem i wprowadzaniem nieuprawnionych zmian. Czy w/w \"udogodnienie\" dotyczy zarówno starych spraw czy tylko nowych po dacie 01/10/2012 r. i czy jest to z automatu, że Sąd musi udostępnić przedmiotową funkcję, czy na zasadzie \"jak mu się podoba\"?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W dniu 1 października 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 2012 r., poz. 1070). Na mocy nowego rozporządzenia prezes sądu może zarządzić udostępnienie danych o sprawie stronom i ich przedstawicielom za pośrednictwem kont w systemie teleinformatycznym.

 

Po pierwsze należy wskazać, że o udostępnieniu akt sprawy w drodze elektronicznej prezes sądu może, ale nie musi zdecydować. System nie musi zatem funkcjonować we wszystkich sądach, najpewniej zostanie on wprowadzony w sądach w dużych miastach, które są obciążone dużą liczbą spraw.

 

W przepisach rozporządzenia zmieniającego regulamin urzędowania sądów powszechnym brak jest przepisu, który wskazywałby, że elektroniczny dostęp do akt ma dotyczyć tylko spraw wszczynanych po 1 października 2012 r. Należy zatem przyjąć, że dostęp do akt w nowym trybie dotyczyć będzie wszystkich spraw i nowych i tych już będących w toku.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 1.10.2018

  Kryterium dochodowe 2018 - Kryteria dochodowe w pomocy społecznej od 1 października 2018 r.

  Rada Ministrów zaproponowała podwyżkę kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń z pomocy społecznej.

 • 9.4.2015

  Udostępnianie akt w postępowaniu administracyjnym

  Jawność postępowania administracyjnego jest jedną z naczelnych zasad rządzących kodeksem postępowania administracyjnego. Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 10 kodeksu, organy administracji (...)

 • 7.2.2019

  Jak wysłać pismo ogólne online?

  Podanie, wniosek, zażalenie, żądanie czy wyjaśnienie – nie musisz iść do urzędu, by złożyć tam tego rodzaju pisma. Nie potrzebujesz umawiania wizyty. Pieczątkę zamień na Profil Zaufany, (...)

 • 27.5.2019

  Prawo łaski Prezydenta RP

  Głównym celem postępowania ułaskawieniowego jest korekta prawomocnego wyroku w części dotyczącej kary. Ułaskawienie bowiem polega na całkowitym lub częściowym darowaniu albo złagodzeniu (...)

 • 26.1.2018

  Wkrótce wygodny i szybki e-KRS

  Dzięki przyjętym przez Sejm zmianom niemal wszystkie sprawy związane z Krajowym Rejestrem Sądowym przedsiębiorca załatwi szybko i wygodnie przez internet. Przewidziano np., że od 1 marca 2020 (...)