e-prawnik.pl Porady prawne

Alimenty z funduszu alimentacyjnego

Pytanie:

Jestem matką samotnie wychowującą dwójkę dzieci. Obecnie jestem zarejestrowana w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku . W jaki sposób podwyższyć alimenty z funduszu alimentacyjnego. Obecnie dostaję 200 zł na jedno dziecko w sumie 400 zł miesięcznie. Bardzo proszę o pomoc

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Alimenty z funduszu alimentacyjnego

28.6.2013

Niezależnie od tego czy otrzymuje Pani alimenty wypłacane z funduszu alimentacyjnego czy też są one płacone przez ojca dziecka, prawo przewiduje takie same przesłanki i taki sam tryb zwiększenia kwoty należnych rodzicowi alimentów.

Przesłanki te określa art. 138 k.r.o. Zgodnie z jego treścią w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.

 

Aby mogła Pani dochodzić zwiększenia kwoty przyznanych Pani alimentów musi Pani wykazać, że od wydania wyroku w sprawie obowiązku alimentacyjnego, zwiększyły się potrzeby dzieci.

 

Zwiększone potrzeby mogą polegać np. na tym, że poszły one do szkoły i należy im kupić podręczniki, książki czy nowe ubrania. Potrzebami dzieci mogą być również zajęcia korekcyjne czy sportowe, a także koszty leczenia dzieci jeżeli od wydania poprzedniego orzeczenia wykryto u nich chorobę. W zasadzie fakt, zwiększenia się potrzeb dzieci powinien być udokumentowany poprzez przedstawianie faktur czy rachunków, jednakże pewne okoliczności, takie jak zwiększenie się potrzeb dzieci ze względu na fakt, iż podjęły one naukę wystarczy wskazać sądowi. Jest bowiem oczywistym, że inne są potrzeby małych dzieci, a inne młodzieży szkolnej. Fakty wskazujące na zwiększone potrzeby dzieci musi Pani wskazać w treści pozwu, faktury i rachunki natomiast dołączyć jako załączniki.

 

W celu zmiany orzeczenia dotyczącego należności alimentacyjnych musi Pani złożyć do sądu pozew o zmianę orzeczenia w przedmiocie obowiązku alimentacyjnego. Pozew powinien być złożony w sądzie rejonowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania pozwanego (ojca dzieci) lub według miejsca zamieszkania osoby uprawnionej (art. 32 k.p.c). Osobami uprawnionymi do świadczeń alimentacyjnych są w tej sytuacji Pani dzieci.

 

 

Kiedy sąd wyda orzeczenie w sprawie, należy je złożyć do odpowiedniego komornika sądowego w celu wszczęcia egzekucji przeciwko ojcu dzieci. Ten po przeprowadzeniu egzekucji musi stwierdzić jej bezskuteczność (wydając odpowiednie zaświadczenie). Następnie musi Pani złożyć odpowiedni wniosek (wraz ze wskazanym zaświadczeniem)do urzędu miasta lub gminy Pani miejsca zamieszkania (art. 15 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów).

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Alimenty z funduszu alimentacyjnego

rysiyk

14.6.2013 16:11:47

Re: Alimenty z funduszu alimentacyjnego

Komornik musi dostać haracz bo nie będzie pieniążków. A kto zwróci pieniądze jak ojciec nie będzie wypłacalny? Dzieci. Wiem bo mój wyrok leży w pracy już rok a dzieci łapę liżą.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ