e-prawnik.pl Porady prawne

Badania psychotechniczne

Pytanie:

Jestem pracownikiem służby cywilnej zatrudnionym na stanowisku poborcy skarbowego. Używam własny samochód do celów służbowych i mam za to wypłacaną delegację wg przejechanych kilometrów. Chodzi o badania psychotechniczne takie jak dla kierowców zawodowych. Czy zgodne z prawem jest wysyłanie przez Naczelnika Urzędu Skarbowego takiego pracownika na badania, takie jak dla kierowców zawodowych, do używania własnego samochodu do celów służbowych?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Badania psychotechniczne

14.11.2011

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o służbie cywilnej, w zakresie nieuregulowanym wskazaną ustawą stosuje się przepisy Kodeksu pracy. W myśl art. 229 § 2 k.p. pracownik podlega okresowym badaniom lekarskim. Ich zakres regulowany jest rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (dalej rozp.). Zgodnie z § 4 ust. 1 rozp. badanie profilaktyczne przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę.  Skierowanie to powinno zawierać:  

1) określenie rodzaju badania profilaktycznego, jakie ma być wykonane,  

2) w przypadku osób przyjmowanych do pracy lub pracowników przenoszonych na inne stanowiska pracy - określenie stanowiska pracy, na którym osoba ta ma być zatrudniona; w tym przypadku pracodawca może wskazać w skierowaniu dwa lub więcej stanowisk pracy, w kolejności odpowiadającej potrzebom zakładu,  

3) w przypadku pracowników - określenie stanowiska pracy, na którym pracownik jest zatrudniony,  

4) informacje o występowaniu na stanowisku lub stanowiskach pracy, o których mowa w pkt 2 i 3, czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych oraz aktualne wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na tych stanowiskach.  

Jak można założyć do wykonywania pracy przez Pana niezbędne jest posiadanie prawa jazdy. Toteż można przyjąć, iż badanie to powinno obejmować także sprawdzenie tych kwalifikacji. Zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, w szczególności § 4 ust. 2, badanie lekarskie kierowców powinno obejmować zakresem rozpoznania także choroby psychiczne, choroby układu nerwowego etc.

Tym samym w naszej ocenie skierowanie przez pracodawcę na badania „psychotechniczne” jest zgodne z prawem.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Badania psychotechniczne

Med Polonia

23.1.2012 9:19:58

Re: Badania psychotechniczne

Szanowni Państwo, Stan psychofizyczny pracownika, obniżający bezpieczeństwo podczas wykonywanego zajęcia, jest jedną z częstych przyczyn tak wysokiej ilości wypadków. Grupa profesji, która powinna poddawać się testom uprawniającym do wykonywania danego zawodu, jest spora. Są to między innymi pracownicy służb ratowniczych czy straży miejskiej, osoby pracujące na wysokościach i z ciężkim sprzętem. Dużą grupą zobowiązaną do badań są też kierowcy pojazdów służbowych. Dlatego ważne, by nie tylko ci zawodowi, ale także osoby, które na co dzień korzystają z samochodów służbowych, poddali się kontrolnym testom. Wśród tej grupy znajdują się także przedstawiciele handlowi, którzy dziennie przemierzają dziesiątki kilometrów. Badania takie dla nich są niezbędne, potrafią bowiem wykazać, jak cechy psychofizyczne wpływają na określone zachowania związane z prowadzeniem pojazdu. Testom takim muszą poddać się także między innymi instruktorzy i egzaminatorzy nauki jazdy, motorniczy oraz kolejarze. Na badania takie możemy zostać również skierowani przez policję ze względu na jazdę w stanie nietrzeźwości, przekroczenie 24 pkt. karnych lub spowodowanie wypadku z rannymi lub ofiarami śmiertelnymi. Zespół Szpitala i Przychodni Med Polonia Poznań


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ