e-prawnik.pl Porady prawne

Bankowy tytuł egzekucyjny

Pytanie:

Bank chce wyegzekwować pieniądze od dłużnika z tytułu niespłaconej umowy pożyczki. Czy bank musi wnieść sprawę do sądu o wydanie nakazu zapłaty a następnie może uzyskać bankowy tytuł egzekucyjny, czy jest dla banku uproszczona procedura bez postępowania nakazowego? Czy dłużnik w razie wydania nakazu zapłaty może wnieść sprzeciw i sprawa będzie toczyła się w sądzie? Czy jest możliwa ugoda między tymi stronami poza sądem czy też przed postępowaniem sądowym?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Bankowy tytuł egzekucyjny

23.9.2008

Na wstępie należy zaznaczyć, że bankowy tytuł egzekucyjny może wystawić każdy bank na podstawie art. 96 ustawy Prawo bankowe. Jest on wystawiany bez przeprowadzania postępowania sądowego, co stanowi pewne uproszczenie. Bank nie musi więc występować w takiej sytuacji do sądu o wydanie nakazu zapłaty, co jest niewątpliwie ułatwieniem i przyspiesza postępowanie. Jednak aby mógł stanowić podstawę egzekucji, musi być opatrzony w nadaną mu przez sąd klauzulę wykonalności. Podstawą egzekucji jest bowiem nie tytuł wykonawczy a nie tytuł egzekucyjny. Aby uzyskać tytuł egzekucyjny, bank winien zwrócić się do sadu o nadanie BTE klauzuli wykonalności. Wniosek banku powinien być rozpatrzony niezwłocznie, najpóźniej jednak w ciągu 3 dni. W tym postępowaniu dłużnikowi przysługują dwa główne środki obrony - zażalenie na sądowe postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności BTE oraz powództwo przeciwegzekucyjne wytaczane w ramach toczącego się postępowania egzekucyjnego.

Bankowe tytuły egzekucyjne mogą być wystawiane na podstawie ksiąg bankowych oraz innych dokumentów związanych z dokonywaniem czynności bankowych. Banki mogą wystawiać bankowe tytuły egzekucyjne tylko przeciwko osobie, która dobrowolnie poddała się takiej formie egzekucji składając stosowne pisemne oświadczenie. Zwykle oświadczenia takie stanowią jeden z punktów umowy kredytowej czy też są warunkiem dokonania innej czynności bankowej.

Należy pamiętać, ze nawet, gdy bank nie dysponuje bankowym tytułem egzekucyjnym, może skierować sprawę na drogę postępowania sądowego, które może się zakończyć wydaniem nakazu zapłaty, a w konsekwencji egzekucją komorniczą. Wtedy właśnie, po otrzymaniu nakazu zapłaty, dłużnik może złożyć sprzeciw. Ma na to jednak dwa tygodnie od momentu doręczenia nakazu. W razie prawidłowego wniesienia sprzeciwu nakaz zapłaty traci moc, a przewodniczący wyznacza rozprawę i zarządza doręczenie powodowi sprzeciwu razem z wezwaniem na rozprawę.

Jeśli chodzi o pytanie o możliwość ugody między stronami poza sądem, najprawdopodobniej chodzi Panu o mediację. Na nią jednak muszą wyrazić zgodę obie strony. W razie ewentualnej zgody banku, można spróbować ubiegać się o umorzenie długu lub wnosić o rozłożenie należności na raty. W podanej sytuacji nie podano jednak, na jakim etapie znajduje się sprawa.

Odnośnie instytucji mediacji polecamy zapoznać się z naszym artykułem:

Mediacja a sprzeciw od nakazu zapłaty

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ