Baza danych firm w programie do fakturowania

Pytanie:

Firma posiada w programie do fakturowania bazę danych firm - własnych klientów, którzy zakupili jej towary. Czy takie dane firm mogą być udostępniane innym podmiotom? Nie są to osoby fizyczne, lecz zarejestrowane firmy, których dane oczywiście często są danymi ich właścicieli.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W rozumieniu ustawy za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Jeżeli więc firmy będące klientami Pytającego są prowadzone w formie jednoosobowej działalności gospodarczej czy spółki, w których nazwie zawarte są dane osobowe przedsiębiorcy czy wspólników, to dane te są danymi osobowymi. Podobnie jest z adresem firmy, powiązanym z nazwiskiem przedsiębiorcy czy wspólnika. Za przetwarzanie danych osobowych uważa się jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.  Przetwarzanie danych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy:  

 1. osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych,  
 2. jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa,  
 3. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą, 
 4. jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego,  
 5. jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą. 

Jeżeli więc udostępnienie danych nie spełniałoby żadnego z powyższych warunków, to jest niedopuszczalne.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Damian

22.10.2011 19:9:31

Re: Baza danych firm w programie do fakturowania

Cześć wszystkim. Testuję program księgowy intuica, do 15 listopada jest za darmo, Testowaliście już?


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • E-faktury w zamówieniach publicznych

  Oszczędność czasu, pieniędzy i środowiska, zmniejszenie liczby zatorów płatniczych oraz fałszywych faktur w obiegu – to tylko niektóre korzyści z e-fakturowania. Od 18 kwietnia (...)

 • Nowelizacja ustawy o systemie informacji oświatowej

  Nowelizacja ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw dotyczy m.in. architektury systemu informacji oświatowej – będzie ją stanowiła jedna, skonsolidowana baza (...)

 • Otwieranie danych geodezyjnych

  Proces budowlany może znacząco przyspieszyć. Stały Komitet Rady Ministrów zaakceptował propozycje usprawniające realizację prac geodezyjnych i kartograficznych. Zmniejszą się obciążenia (...)

 • E-fakturowanie w zamówieniach publicznych

  Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowalne lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. Umożliwi (...)

 • Jak legalnie korzystać z baz danych?

  W życiu codziennym często spotykamy się z bazami danych, szczególnie gdy sami szukamy potrzebnych informacji. Coraz więcej baz danych ma charakter elektroniczny, często udostępniane są one w internecie. (...)

NA SKÓTY