Bezskuteczność czynności a umowa sprzedaży

Pytanie:

Dłużnik (prawomocny wyrok sądu) w trakcie egzekucji komorniczej stał się posiadaczem samochodu osobowego którego przekazał i przepisał synowi, tym samym ukrył swój majątek. Nie wyjawił tego komornikowi. Chcę unieważnić umowę kupna - sprzedaży i stać się prawnym posiadaczem pojazdu. Czy mogę ją unieważnić w całości?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Żądanie wierzyciela dotyczy uznania czynności za bezskuteczną, a zatem powrotu do sytuacji majątkowej sprzed dokonania czynności. Bezskuteczność ta ma charakter względny, co oznacza, iż wyrok odnosił się będzie tylko do wierzyciela, który wystąpi ze skargą, a więc unieważnienie skutków czynności dokonanej z osobą trzecią nastąpi w takim zakresie, jaki będzie niezbędny do zaspokojenia jego wierzytelności. W pozostałym zakresie (a zatem w stosunku do innych wierzycieli i osób nie będących wierzycielami) czynność ta nadal wywoływać będzie skutki prawne.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY