e-prawnik.pl Porady prawne

Bieg sprawy karnej po wniesieniu apelacji

Pytanie:

Zapadł niekorzystny dla mnie wyrok w sprawie karnej. Nie miałem obrońcy. SR dwukrotnie odmówił przyjęcia apelacji oraz wniosku o przywrócenie terminu z apelacją. SO uchylił oba postanowienia SR i nakazał nadanie biegu apelacji. Czy na tym etapie istnieje możliwość podważenia samego aktu oskarżenia (nie blokowałem prokuraturze działań poprzez ujawnienie dowodów dlatego, że zależało mi na stworzeniu możliwości składania fałszywych zeznań powołanych przez stronę skarżącą świadków)? Inaczej mówiąc czy po mojej apelacji sprawa zacznie swój bieg ponownie od odczytania aktu oskarżenia czy też możliwe są inne scenariusze? Wyleczyłem się z chęci ciągnięcia sprawy mając dowody, które sąd mi bez uzasadnionia odrzucił. Zadowolę się jedynie oskarżeniem niektórych o składanie fałszywych zeznań.

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Bieg sprawy karnej po wniesieniu apelacji

30.1.2006

W postępowaniu odwoławczym sąd odwoławczy nie może przeprowadzić postępowania dowodowego co do istoty sprawy. Sąd odwoławczy może jednak w wyjątkowych wypadkach, uznając potrzebę uzupełnienia przewodu sądowego, przeprowadzić dowód na rozprawie, jeżeli przyczyni się to do przyspieszenia postępowania, a nie jest konieczne przeprowadzenie na nowo przewodu w całości lub w znacznej części. Dowód można dopuścić również przed rozprawą.

Sąd odwoławczy wydając wyrok może w nim orzec:

  1. o utrzymaniu w mocy,

  2. uchyleniu i przekazaniu do ponownego rozpoznania lub,

  3. zmianie wyroku sądu pierwszej instancji.

Sąd uznając oskarżenie jako niezasadne uniewinnia oskarżonego lub, gdy zarzuty co do niektórych czynów okazały się bezzasadne zmienia wyrok i uniewinnia oskarżonego od oskarżeń bezzasadnych, które zostały podniesione w akcie oskarżenia. Zatem kwestionowanie aktu oskarżenia jest możliwe poprzez wykazanie, że nie doszło do popełnienia czynu zabronionego, mimo że sąd pierwszej instancji przyjął jego popełnienie. Wskazać, że nie ma zasady automatyzmu, iż w razie uniewinnienia oskarżonego od zarzutów osoby składające zeznania robiły to fałszywie i ponoszą z tego tytułu odpowiedzialność karną.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ