Blankiet urzędowy i opłata od weksla od 1.1.2007r.

Pytanie:

Pismem z dnia 02 stycznia 2007 r. kontrahent żąda zabezpieczenia umowy dostawy wekslami in blanco z deklaracjami wekslowymi, dodając odnośnie weksli, że powinny być \"właściwie opłacone blankiety wekslowe\". W sytuacji gdy urzędowych blankietów weksli już nie ma, w jakiej formie stosować wobec tego weksle po zniesieniu opłaty skarbowej od weksli i unieważnieniu używanych dotychczas tzw. blankietów wekslowych na których była stosowna opłata skarbowa (gotowa czy też z dopłatą z adnotacją urzędu skarbowego)?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Nowa ustawa o opłacie skarbowej nie przewiduje obowiązku opłacania weksli. Wobec powyższego, zakupione blankiety wekslowe można albo zwrócić (tutaj termin jest ograniczony ostatecznie do 20 stycznia 2007 r.), albo też zachować, wykorzystując je jako wzór do prawidłowego sporządzenia weksli. Blankiet wekslowy dokumentował bowiem fakt opłacenia opłaty skarbowej od weksla. Brak opłacenia weksla nie powodował jednak nieważności zobowiązania wekslowego. W sytuacji, gdy nie jest wymagane uiszczanie opłaty skarbowej od weksli, posiadany i nie zwrócony blankiet wekslowy może być wykorzystany do sporządzenia prawidłowego weksla. Zawiera on bowiem pola do opisania elementów, które powinien posiadać weksel. Tak więc sporządzenie weksla na takim wzorze może uchronić sporządzającego przed niewpisaniem istotnego elementu weksla. Mimo, iż blankiety wekslowe nie będą potrzebne, wypełnienie takiego blankietu nie będzie powodowało samo przez się nieważności weksla. Weksel sporządzony na blankiecie – jeżeli będzie posiadał wszystkie elementy wymagane przez prawo wekslowe będzie jak najbardziej ważny.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 27.3.2015

  Weksel - Co to jest weksel i jak może on zabezpieczyć płatność

  Weksel jest dokumentem, w którym ktoś zobowiązuje się do zapłaty pewnej kwoty pieniędzy innej osobie. Treść i formę tego dokumentu dokładnie opisuje ustawa. Zazwyczaj jest on wręczany (...)

 • 5.2.2015

  Średnia krajowa - ile wynosi?

  Ile wynosi średnia krajowa netto za ubiegły rok i jak jest ona obliczana? W których województwach zarabia się najwięcej, a gdzie jest największe bezrobocie? Odpowiadamy na wszystkie (...)

 • 24.1.2005

  Jak poprawnie i skutecznie wypełnić weksel – czyli elementy składowe weksla?

  Prawo wekslowe rozróżnia dwa podstawowe rodzaje weksli. Są to mianowicie weksel własny i trasowany. Uregulowany w sposób pełny został weksel trasowany, który jest bardziej popularny (...)

 • 4.8.2011

  Poręczenie wekslowe

  W prawie cywilnym znana jest umowa poręczenia w której poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek gdyby dłużnik sam swego zobowiązania nie wykonał. (...)

 • 12.5.2017

  Zwrot VAT - Zasady zwrotu VAT

  W systemie podatku od towarów i usług (VAT) prawo uzyskania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym jest cechą umożliwiającą realizację zasady neutralności tego podatku dla podatnika (...)