Brak adresu pozwanego dłużnika

Pytanie:

Pragnę skierować pozew o zapłatę przeciwko osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą. Niestety, znany mi jest wyłącznie adres punktu, w którym prowadzi działalność handlową a nie adres domowy. W urzędzie miejskim tej miejscowości, w której dłużnik ma ów punkt handlowy poinformowano mnie jednak, że u nich w spisie przedsiębiorców nie figuruje osoba o takim nazwisku. Zapewne więc mieszka w innej miejscowości i tam też zarejestrował działalność gospodarczą. Mam więc kłopot, jak pozyskać jego adres zameldowania dla umieszczenia go w pozwie? Czy mogę skutecznie (pod rygorem jakiejś odpowiedzialności) wezwać pisemnie dłużnika do podania jego adresu zamieszkania? Czy też muszę przejść całą tę \"gehennę\" z poszukiwaniem jego adresu w biurze adresowym, czy tez jeszcze gdzie indziej?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Niestety nie jest możliwe żądanie, by dłużnik podał swój adres pod rygorem wywołania jakichś skutków prawnych.

Ustalenie adresu dłużnika jest konieczne, by skutecznie móc dochodzić sądownie swoich należności. Ponadto w przypadku skierowania pozwu w postępowaniu gospodarczym, sąd prawdopodobnie zażąda wypisu z działalności gospodarczej, którego uzyskanie jest możliwe dopiero po uzyskaniu wiedzy na temat miejsca prowadzenia działalności przez daną osobę.

Naszym zdaniem pomocne będzie skierowanie wniosku o wydanie informacji z Centralnego Rejestru PESEL Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Kopię wezwania z sądu należy załączyć do wniosku - jednocześnie należy poinformować sąd o skierowaniu wniosku do rejestru i wnosić o przedłużenie terminu dostarczenia adresu pozwanego. W takim przypadku konieczne jest jednak znanie kilku dodatkowych informacji dotyczących osoby poszukiwanej.

Po uzyskaniu zaświadczenia należy je przekazać do sądu prowadzącego sprawę.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY