Brak podania przyczyny wypowiedzenia

Pytanie:

Czy na umowie o pracę na czas określony może być zawarta klauzula, iż wypowiedzenie umowy może nastąpić bez podania przyczyny zwolnienia?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 25 § 1 kodeksu pracy umowę o pracę zawiera się na czas nie określony, na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy. Co do zasady umowy na czas określony nie można rozwiązać za wypowiedzeniem. Jednakże ustawodawca wprowadza od tej zasady wyjątek, taki że przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem (tak art. 33 kodeksu pracy). Jest to wyjątek od zasady, że umowy o pracę na czas określony nie można rozwiązywać za wypowiedzeniem, lecz nie od innych zasad prawa pracy. Czyli w oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia. Jak z tego wynika strony mogą w umowie o pracę zawartej na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, zawrzeć klauzulę o wypowiedzeniu (dwutygodniowym), ale nie mogą zawrzeć klauzuli, że wypowiedzenie umowy może nastapić bez podania przyczyny zwolnienia. Jeżeli taka klauzula zostanie zawarta będzie ona prawnie nieskuteczna. Należy także dodać, że samo podanie przyczyny też nie ma charakteru dowolnego. W doktrynie i judykaturze wskazuje się, że podanie przyczyny oznacza takie jej określenie, które będzie prawnie weryfikowalne tzn. np. sąd będzie mógł sprawdzić czy taka przyczyna istotnie miała miejsce.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Łukasz

26.2.2010 19:57:56

Re: Brak podania przyczyny wypowiedzenia

Zostałem zwolniony z pracy bez podania przyczyny mjalem umowe na czas nieokreslony oczywiscie wypowiedzenia niepodpisałem czy nalezy mi sie odprawa


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: