e-prawnik.pl Porady prawne

Gdy ktoś obcy zajmuje naszą nieruchomość

Pytanie:

Jestem właścicielem domu, mam akt notarialny,wpis do księgi wieczystej. Kupiłem dom, którego była żona poprzedniego właściciela i dwójka dzieci nie zamierzają opuścić . Są zameldowani, nadal zajmują cały dom. Złożyliśmy do sądu pozew o eksmisję i wiemy, że to trochę potrwa. Cała działka to 0,95 ara.Pani zajmująca nasz dom parkuje samochód na naszej działce ,a ma możliwość pozostawienia samochodu przed bramą. Czy możemy zamknąć bramę wjazdową na naszą posesje. Czy właścicielka samochodu parkująca bez naszej zgody ma prawo parkować na naszej działce?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Gdy ktoś obcy zajmuje naszą nieruchomość

17.6.2009

Z jednej strony jako właściciel nieruchomości ma Pan prawo do korzystania z niej, dysponowania nią i decydowaniu o korzystaniu z niej przez inne osoby. Z tego wynika, iż teoretycznie może Pan zamknąć bramę wjazdową na posesję, bądź też próbować zakazać osobie zajmującej tą nieruchomość wjazdu (parkowania) w obrębie tej nieruchomości.

Z drugiej jednak strony, jak wnioskujemy z pytania, osoby zajmujące obecnie tą nieruchomość są jej posiadaczami samoistnymi (tzn. władają nią faktycznie jak właściciele, o czym może świadczyć chociażby fakt, iż nie chcą jej dobrowolnie opuścić). Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego osobom takim (nawet jeśli posiadanie ma tak jak w tym przypadku charakter bezprawny, tzn. pozbawione jest jakiejkolwiek podstawy prawnej) przysługuje możliwość domagania się przed sądem przywrócenia do stanu poprzedniego (i zaniechania dalszych naruszeń) w razie samowolnego naruszenia ich posiadania (tzw.

powództwo posesoryjne). Przejawem takiego samowolnego naruszenia jest niewątpliwie pozbawienie dostępu do nieruchomości pojazdom należącym do posiadacza tej nieruchomości (możliwość parkowania na terenie nieruchomości to też przejaw jej posiadania). Co więcej osoba taka mogłaby na podstawie art. 343 kodeksu cywilnego niezwłocznie po naruszeniu jej posiadania przywrócić je własnym działaniem, tzn. np.: sama otworzyć bramę i wprowadzić samochód na teren posesji (byle by bez użycia przemocy).

Stąd też racjonalne byłoby wstrzymanie się z podejmowaniem czynności wskazanych w pytaniu. Dopiero komornik po uzyskaniu wyroku nakazującego takim osobom opuszczenie zajmowanej nieruchomości może przeprowadzić eksmisję, co ostatecznie pozbawi takie osoby jakiejkolwiek możliwości korzystania z nieruchomości.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ