e-prawnik.pl Porady prawne

Budynek gospodarczy, do którego wybudowania nie jest konieczne pozwolenie na budowę

Pytanie:

W jaki sposób należy definiować budynek gospodarczy, do którego wybudowania nie jest konieczne pozwolenie na budowę?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Budynek gospodarczy, do którego wybudowania nie jest konieczne pozwolenie na budowę

3.11.2011

Budynkiem gospodarczym, na postawienie którego wymagane jest zgłoszenie do starosty jest budynek przeznaczony do niezawodowego wykonywania prac warsztatowych oraz do przechowywania materiałów, narzędzi, sprzętu i płodów rolnych służących mieszkańcom budynku mieszkalnego, budynku zamieszkania zbiorowego, budynku rekreacji indywidualnej, a także ich otoczenia, a w zabudowie zagrodowej przeznaczony również do przechowywania środków produkcji rolnej i sprzętu oraz płodów rolnych (§ 3 pkt 8 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Budynek gospodarczy, do którego wybudowania nie jest konieczne pozwolenie na budowę

ziemek

12.4.2014 23:39:8

Re: Budynek gospodarczy, do którego wybudowania nie jest konieczne pozwolenie na budowę

w jakiej odległości od granicy posesji można stawiać pomieszcsenie gospodarcze [blaszak] z konstrukcji lekkiej


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ