e-prawnik.pl Porady prawne

Budynek na użytkowaniu wieczystym a opłaty

Pytanie:

Czy istnieje jakiś prawny przepis zobowiązujący jednostkę wystawiającą wezwanie do zapłaty do rozpatrzenia reklamacji, odwołania od tego wezwania? W dniu 22 marca 2005 r. otrzymaliśmy (wspólnota) od dewelopera wezwania do zwrotu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu za rok 2004. W nawiązaniu do tego dokumentu wystosowaliśmy do dewelopera pismo, z prośbą podanie podstaw prawnych. Nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi na pismo, a deweloper wystawił nam kolejne już przedsądowe wezwania do zapłaty, w którym informuje, że następny krok to sąd. Czy jest to zgodne z prawem? Czy nie mamy żadnych możliwości wyjaśnienia swoich wątpliwości?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Budynek na użytkowaniu wieczystym a opłaty

23.6.2005

Zasadniczo odpowiedź należy rozpocząć od założenia. Jeśli nie doszło jeszcze do wydzielenia aktami notarialnymi poszczególnych mieszkań, a tym samym do przypisania powierzchni lokalu związanego z nim udziału w użytkowaniu wieczystym w nieruchomości, na którym stoi budynek, wtedy poszczególni mieszkańcy nie ponoszą opłat związanych z użytkowaniem wieczystym , lecz ponosi je deweloper.

Jeśli natomiast doszło już do nabycia własności lokalu w drodze aktu notarialnego przez poszczególnych mieszkańców (stali się właścicielami lokalu), to z takim lokalem związane jest prawo użytkowania wieczystego w odpowiednim ułamku odpowiadającym powierzchni lokalu. W takim przypadku opłaty za użytkowanie wieczyste na nieruchomości, na której stoi lokal, ponosi właściciel lokalu.

Jeśli doszło do takiej sytuacji, że opłaty te poniósł deweloper, a według np. umowy nie był do tego zobowiązany, to poszczególni właściciele są bezpodstawnie wzbogaceni względem dewelopera. Deweloper podał podstawę dochodzenia zapłaty. Była to opłata za użytkowanie wieczyste. Nie był on zobowiązany do wskazywania konkretnego przepisu ustawy. Deweloper jako wierzyciel nie ma obowiązku układania się z poszczególnymi właścicielami, nie musi odpowiadać na żadne reklamacje. Jeśli strona nie uważa się za zobowiązaną po prostu nie płaci. Wtedy wierzyciel może wystąpić do sądu o zasądzenie sumy z bezpodstawnego wzbogacenia.

Oczywiście możecie Państwo pytać o zasadność i podstawę żądania zapłaty. Wierzyciel podał ją poprzez określenie, że żąda zapłaty z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste za rok 2004. Wierzyciel jak już wyżej podkreślono nie ma obowiązku wskazywania poszczególnym właścicielom (nie wspólnocie), z którego konkretnie przepisu dochodzi zwrotu uiszczonych opłat. Opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu, na którym wzniesiono budynek ponosi właściciel lokalu nabytego w drodze aktu notarialnego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ