e-prawnik.pl Porady prawne

Cesja wierzytelności a zadośćuczynienie

Pytanie:

Roszczenie o zadośćuczynienie za doznane krzywdy i odszkodowanie za szkody na osobie: Na podstawie k.c. art 449: Roszczenia przewidziane w art 444-448 nie mogą być zbyte, chyba że są już wymagalne i że zostały uznane na piśmie albo przyznane prawomocnym orzeczeniem. Kwotę bezsporną odszkodowania (świadczenie za szkodę osobową) ubezpieczyciel przyznał decyzją z dnia 27.12.2012 Decyzją z dnia 12.01.2013 przyznano dopłatę do odszkodowania. Czy osoba poszkodowana może zbyć tą wierzytelność innej osobie, która osoba ta następnie wystąpi do sądu o przyznanie większej dopłaty do zadośćuczynienia na podstawie cesji jako wierzytelność swoją w stosunku do ubezpieczyciela. Postępowanie sądowe wspólnie z osobą poszkodowaną prowadzone i złożone przez cesjonariusza?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Cesja wierzytelności a zadośćuczynienie

17.1.2013

Zgodnie z przywołanym przepisem:

 

Art. 449. Roszczenia przewidziane w art. 444-448 nie mogą być zbyte, chyba że są już wymagalne i że zostały uznane na piśmie albo przyznane prawomocnym orzeczeniem.

 

Wynika to z tego, że roszczenia te są kwalifikowane jako osobiste a więc nierozerwalnie związane z konkretnym podmiotem. Wyjątkiem od ich niezbywalności są sytuacje, gdy:

1) roszczenie jako wymagalne zostało uznane na piśmie;

2) roszczenie jako wymagalne zostało przyznane prawomocnym orzeczeniem.

 

Zaznaczyć jednak należy, że jest to wyjątek wynikający właśnie z tego, że roszczenie zostaje uznane (przez zobowiązanego) bądź przyznane (przez sąd) w konkretnej wysokości. W dalszej kolejności to podmiot trzeci może dochodzić jego spełnienia. Jednakże nie jest możliwe, aby dochodził on zwiększenia zadośćuczynienia już we własnym zakresie. Celem tego rodzaju świadczenia jest wynagrodzenie krzywdy poczynionej osobie poszkodowanej, niejako wynagrodzenie jej cierpienia. Osoba trzecia, która wstępuje w ten stosunek, nie może domagać się wyższego zadośćuczynienia, ponieważ to nie ona tę krzywdę poniosła. Jest to odzwierciedleniem osobistości roszczenia o zadośćuczynienie. Możliwość zbycia w dwóch wskazanych przypadkach jest wyjątkiem i jako taki nie może być interpretowana rozszerzająco. Nasza odpowiedź jest więc negatywna.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ