Cesja wierzytelności a zadośćuczynienie

Pytanie:

Roszczenie o zadośćuczynienie za doznane krzywdy i odszkodowanie za szkody na osobie: Na podstawie k.c. art 449: Roszczenia przewidziane w art 444-448 nie mogą być zbyte, chyba że są już wymagalne i że zostały uznane na piśmie albo przyznane prawomocnym orzeczeniem. Kwotę bezsporną odszkodowania (świadczenie za szkodę osobową) ubezpieczyciel przyznał decyzją z dnia 27.12.2012 Decyzją z dnia 12.01.2013 przyznano dopłatę do odszkodowania. Czy osoba poszkodowana może zbyć tą wierzytelność innej osobie, która osoba ta następnie wystąpi do sądu o przyznanie większej dopłaty do zadośćuczynienia na podstawie cesji jako wierzytelność swoją w stosunku do ubezpieczyciela. Postępowanie sądowe wspólnie z osobą poszkodowaną prowadzone i złożone przez cesjonariusza?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z przywołanym przepisem:

 

Art. 449. Roszczenia przewidziane w art. 444-448 nie mogą być zbyte, chyba że są już wymagalne i że zostały uznane na piśmie albo przyznane prawomocnym orzeczeniem.

 

Wynika to z tego, że roszczenia te są kwalifikowane jako osobiste a więc nierozerwalnie związane z konkretnym podmiotem. Wyjątkiem od ich niezbywalności są sytuacje, gdy:

1) roszczenie jako wymagalne zostało uznane na piśmie;

2) roszczenie jako wymagalne zostało przyznane prawomocnym orzeczeniem.

 

Zaznaczyć jednak należy, że jest to wyjątek wynikający właśnie z tego, że roszczenie zostaje uznane (przez zobowiązanego) bądź przyznane (przez sąd) w konkretnej wysokości. W dalszej kolejności to podmiot trzeci może dochodzić jego spełnienia. Jednakże nie jest możliwe, aby dochodził on zwiększenia zadośćuczynienia już we własnym zakresie. Celem tego rodzaju świadczenia jest wynagrodzenie krzywdy poczynionej osobie poszkodowanej, niejako wynagrodzenie jej cierpienia. Osoba trzecia, która wstępuje w ten stosunek, nie może domagać się wyższego zadośćuczynienia, ponieważ to nie ona tę krzywdę poniosła. Jest to odzwierciedleniem osobistości roszczenia o zadośćuczynienie. Możliwość zbycia w dwóch wskazanych przypadkach jest wyjątkiem i jako taki nie może być interpretowana rozszerzająco. Nasza odpowiedź jest więc negatywna.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 16.11.2004

  Jak odzyskać przynajmniej część wierzytelności?

  Przedsiębiorca często boryka się z problemami natury finansowej. Jest to dla niego o tyle istotne, gdyż może zaważyć na jego dalszej egzystencji. Utrata bowiem płynności finansowej z tytułu niezrealizowanych (...)

 • 15.2.2010

  Co to jest hipoteka i jak ją ustanowić?

  Hipoteka jest tzw. rzeczowym środkiem zabezpieczenia wierzytelności. Należy do grupy ograniczonych praw rzeczowych. Ustanawia się ją dla zabezpieczenia wierzytelności na nieruchomościach oraz na (...)

 • 6.4.2018

  Najbliższe osoby poszkodowanego mogą dochodzić o zadośćuczynienia

  Sąd może przyznać zadośćuczynienie za krzywdę osobom najbliższym poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu - uznał SN.

 • 5.9.2017

  Jednolite standardy wyceny nieruchomości dla sektora bankowego

  1 września 2017 r. Minister Infrastruktury i Budownictwa ustalił standard zawodowy rzeczoznawców majątkowych „Wycena dla zabezpieczenia wierzytelności”.

 • 9.11.2004

  Rejestr zabezpieczenia listów zastawnych

  Rejestr zabezpieczenia prowadzony jest przez banki hipoteczne. W rejestrze tym wpisywane są wierzytelności banku hipotecznego, na podstawie których emitowane są listy zastawne. Rejestr dokumentuje (...)