Charakter obowiązku meldunkowego

Pytanie:

Czy obowiązek meldunkowy ma wpływ na prawo własności lokalu?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zameldowanie jest tzw. czynnością materialno-techniczną, polegającą na wpisaniu do rejestru, prowadzonego przez organ gminy, informacji o pobycie danej osoby w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem. Jest to więc tylko i wyłącznie zarejestrowanie faktu pobytu określonej osoby w konkretnym lokalu mieszkalnym. Wbrew rozpowszechnionej w społeczeństwie opinii, meldunek w żaden sposób nie zmienia sytuacji prawnej osoby zameldowanej (art. 9 ust. 2b ustawy o ewidencji ludności).

Meldunek jest ma przede wszystkim stanowić pewne odbicie stanu faktycznego, tj. wskazywać, gdzie dane osoby przebywają celem ewidencji ludności.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 6.9.2017

  Obowiązek meldunkowy pozostaje

  Pozostawiając obowiązek meldunkowy, zaproponowano istotne uproszczenia przy jego realizacji – od 1 stycznia 2018 r. przewidziano możliwość elektronicznego meldunku, czyli bez konieczności (...)

 • 14.11.2017

  Odpowiedzialność przejemcy długu wobec dłużnika w razie braku zgody wierzyciela na przejęcie długu

  Strony mogą zastrzec w umowie (np. sprzedaży nieruchomości), iż nabywca (osoba trzecia) przejmie dług sprzedawcy, który ten posiada wobec innego podmiotu (np. banku w ramach zawartej umowy (...)

 • 9.10.2018

  Ewidencja czasu pracy - jak prowadzić ewidencję czasu pracy?

  Zgodnie z Kodeksem pracy, czas pracy jest to czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Systemy i rozkłady (...)

 • 3.8.2011

  Obowiązek meldunkowy

  Obowiązek meldunkowy jest obowiązkiem administracyjnym. Nie ma związku z prawem do nieruchomości, pod adresem której nastąpiło zameldowanie. Każda osoba powinna mieć jedno miejsce zameldowania (...)

 • 13.1.2017

  Jak powstają zobowiązania podatkowe?

  Zobowiązaniem podatkowym jest wynikające z obowiązku podatkowego zobowiązanie podatnika do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu albo gminy podatku w wysokości, w terminie (...)