Choroba psychiczna a ubezwłasnowolnienie

Pytanie:

Czy każda choroba psychiczna może być przesłanką ubezwłasnowolnienia?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 19 sierpnia 1971 r., I CR 297/71, Lexpolonica nr

296290 (OSNCP 3/72, poz. 53) „W myśl art. 13 § 1 k.c. choroba psychiczna sama przez się nie

stanowi wystarczającej przesłanki ubezwłasnowolnienia, lecz może je uzasadniać tylko wówczas,

gdy chory psychicznie nie jest w stanie kierować swym postępowaniem. Nie każda zaś choroba

psychiczna pociąga za sobą taki skutek. Zależy to od rodzaju i stopnia nasilenia choroby oraz od

indywidualnych objawów występujących u danej osoby. Opinia więc biegłego psychiatry, obok

stwierdzenia u badanego choroby psychicznej (bądź niedorozwoju albo innych zaburzeń

psychicznych), powinna zawierać szczegółową ocenę zakresu jego zdolności kierowania swoim

postępowaniem, opartą na gruntownej i wnikliwej analizie jego zachowania się i postępowania,

kontaktów z ludźmi, w stosunkach rodzinnych, w pracy itp.”.


Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: