Ciąża a zwolnienie

Pytanie:

Jestem zatrudniona na czas nieokreślony w spółce z o.o., w wymiarze 1/2 etatu. Obecnie jestem w 6 miesiącu ciąży. Cały czas pracuję, jednak atmosfera w pracy jest okropna. Szefowa po prostu znęca się nade mną psychicznie. Nie wytrzymuje już tego i chcę pójść na zwolnienie lekarskie, aż do porodu. Później zamierzam iść na urlop macierzyński, a później wykorzystać urlop wypoczynkowy. Ten czas chcę wykorzystać na znalezienie nowej pracy i zamierzam odejść po powrocie z urlopu wypoczynkowego. Kiedy mogę otrzymać od firmy wypowiedzenie? Czy może to nastąpić w okresie urlopu macierzyńskiego? Czy pracodawca ma obowiązek udzielić mi urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po macierzyńskim, i czy może mnie w tym czasie zwolnić?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Wypowiedzenie umowy o pracę nie może nastąpić w okresie urlopu macierzyńskiego. Nie może ono nastąpić także w okresie ciąży. Umowa o pracę nie może być w tych okresach także rozwiązana – z jednym wszakże wyjątkiem. Otóż możliwe jest rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownicy, gdy dodatkowo reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła na to zgodę. Ponadto rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę za wypowiedzeniem może nastąpić w razie upadłości lub likwidacji pracodawcy.

Pracodawca nie ma obowiązku udzielić Pani urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim. Jeśli jednak tak uczyni, nie będzie mógł wypowiedzieć umowy w trakcie tego urlopu (znów za wyjątkiem upadłości i likwidacji pracodawcy). Jeżeli zaś urlopu wypoczynkowego nie udzieli, a dojdzie do rozwiązania umowy o pracę, będzie musiał wypłacić ekwiwalent za niewykorzystany urlop.

Może Pani natomiast złożyć wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego (jeśli ma Pani co najmniej sześciomiesięczny staż pracy). Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego składa się pracodawcy w formie pisemnej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem okresu, w którym zamierza się korzystać z tego urlopu. Jest on dla pracodawcy wiążący. Urlop wychowawczy przysługuje w wymiarze do 3 lat, ale tylko do momentu ukończenia przez dziecko 4 roku życia. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego do dnia zakończenia tego urlopu. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy w tym czasie jest dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 21.7.2019

  Program „Ciąża +”

  Fundamentalnym założeniem przygotowanych zmian jest zapewnienie dostępu do bezpłatnych leków dla wszystkich kobiet w ciąży – od momentu stwierdzenia ciąży przez ginekologa do chwili (...)

 • 10.1.2019

  Zwolnienie od akcyzy pojazdów elektrycznych, hybrydowych i z napędem wodorowym

  Komisja Europejska zatwierdziła zwolnienie od podatku akcyzowego pojazdów elektrycznych, hybrydowych i z napędem wodorowym. Od kiedy można stosować zwolnienie od akcyzy?

 • 23.11.2018

  Zwolnienie z podatku od dziedziczonego przedsiębiorstwa

  25 listopada 2018 r. zacznie obowiązywać nowe zwolnienie z podatku od spadków i darowizn. Dotyczy ono nabycia własności przedsiębiorstwa osoby fizycznej lub udziału w nim w drodze dziedziczenia (...)

 • 18.9.2017

  Zwolnienie od kosztów sądowych w sprawach cywilnych

  Bycie stroną w postępowaniu cywilnym wiąże się z ponoszeniem określonych kosztów. Jak ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawach cywilnych? Jaki może być zakres (...)

 • 2.3.2018

  Pracownice w ciąży a zwolnienia grupowe

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, że pracownice w ciąży mogą być zwolnione ze względu na zwolnienie grupowe. W takim przypadku pracodawca powinien przedstawić zwalnianej (...)