e-prawnik.pl Porady prawne

Cmentarze komunalne

Pytanie:

Czy zarządca cmentarza komunalnego ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania za zniszczony nagrobek który uległ uszkodzeniu na skutek spadających gałęzi. Czy też jestem zobowiązana do zawarcia odrębnej umowy ubezpieczenia od takich właśnie losowych przypadków.

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Cmentarze komunalne

26.8.2005

Zgodnie z artykułem 2 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych „utrzymanie cmentarzy komunalnych i zarządzanie nimi należy do właściwych wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), na których terenie cmentarz jest położony.  Utrzymanie cmentarzy wyznaniowych i zarządzanie nimi należy do związków wyznaniowych”. Z treści tego przepisu wynika, iż za tego typu zdarzenia odpowiedzialność ponosi zarządca cmentarza, a wobec tego odpowiedzialność opiera się na zasadach ogólnych dotyczących poniesionej szkody, wynikających z przepisów kodeksu cywilnego.

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

Re: Cmentarze komunalne

Teresa Blicharz

6.4.2015 15:44:5

Re: Cmentarze komunalne

W dniu 1-04-2015 spadł duży konar drzewa na nagrobek i całkowicie go zniszczył na cmentarzu komunalnym zarząd cmentarz poinformował nas o tym zajściu i przekazał iż konar drzewa który spadł na teren cmentarza był po za ogrodzeniem i oni nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody i wystąpienie o odszkodowanie . .Przekazali iż teren gdzie rosło drzewo należy od Spółdzielni i że w tejże spółdzielni mamy dochodzić o odszkodowanie za zniszczony nagrobek . Konar który spadł był spróchniały mamy zrobione zdjęcia . Proszę o pomoc do kogo mam się zwrócić o odszkodowanie za nagrobek jeżeli nie miała ubezpieczenia własnego.

Re: Cmentarze komunalne

Anna

29.6.2012 22:43:3

Re: Cmentarze komunalne

po wysłaniu płatnego SMS dostęp do informacji miałam przez 10 minut a miała być godzina.Po czym strona stała się niedostępna. Wstyd panowie prawnicy

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ