Członkostwo a płacenie czynszu

Pytanie:

Licytant zakupił w drodze licytacji sądowej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Zostało ono przysądzone nabywcy 1 listopada. Licytant złożył w Spółdzielni deklarację członkowską 31 marca następnego roku. Czy za okres od 1 listopada do 31 marca spółdzielnia ma prawo żądać od niego opłacenia czynszu?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Złożenie deklaracji członkowskiej w spółdzielni mieszkaniowej i przyjęcie licytanta w poczet członków spółdzielni jest w przypadku sprzedaży licytacyjnej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu tzw. warunkiem licytacyjnym, dlatego przysądzenie tego prawa na rzecz licytanta powinno nastąpić dopiero po przyjęciu go w poczet członków spółdzielni. Jeżeli jednak przysądzenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu rzeczywiście nastąpiło przed przyjęciem licytanta w poczet członków spółdzielni, należy uznać, że nabycie tego prawa (jakkolwiek nie w pełni skuteczne, bo uzależnione od przyjęcia licytanta w poczet członków spółdzielni) nastąpiło już w momencie uprawomocnienia się postanowienia sądu o przysądzeniu tego prawa. Konsekwencją prawomocnego postanowienia o przysądzeniu własności na rzecz licytanta jest przeniesienie prawa na nabywcę, jak również przejście na rzecz nabywcy pożytków i obowiązków wynikających z tego prawa (w tym również obowiązku uiszczania czynszu).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: