Czy będąc na zwolnieniu lekarskim nigdy nie mogę zostać zwolniony?

Pytanie:

Czy będąc na zwolnieniu lekarskim nigdy nie mogę zostać zwolniony?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z przyjętą wykładnią przebywanie przez pracownika na zwolnieniu lekarskim nie chroni go przed rozwiązaniem stosunku pracy bez wypowiedzenia w trybie art. 52 par. 1 k.p.. W tym wypadku możliwą przyczyną rozwiązania stosunku pracy mogą być:


1. Ciężkie naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych,
2. Popełnienie przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które
uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest
oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,
3. Zawiniona przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na
zajmowanym stanowisku.


Pracodawca może rozwiązać w taki sposób stosunek pracy tylko przed upływem 1 miesiąca od uzyskania przez niego wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy. Nie ma znaczenia czy pracownik w tym czasie stanie się niezdolny do pracy i będzie przebywał na zwolnieniu lekarskim. Wskazuje na to bezpośrednio orzeczenie z dnia 5 lipca 2002 r., I PKN 389/2001 (OSNPUS 2004, nr 8, poz. 135), w którym Sąd Najwyższy wyraził pogląd, że: „z punktu widzenia art. 52 par. 2 k.p. istotne są [tylko, dod. red.] trzy elementy: 1) powstanie określonego zdarzenia uzasadniającego rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, 2) powzięcie przez pracodawcę wiadomości o tym zdarzeniu, 3) czas dokonania rozwiązania umowy nie dłuższy niż miesiąc od powzięcia tej wiadomości".

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 9.8.2018

  Więcej miejsc na kierunkach lekarskich

  Kolejny raz Ministerstwo Zdrowia zwiększa liczbę miejsc na studiach medycznych. 19 lipca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie w tej sprawie. Zakłada ono, że w roku akademickim 2018/2019 limit miejsc (...)

 • 24.9.2017

  Zasiłek chorobowy - Kto może dostać zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego?

  Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym obowiązkowo: pracownikom, członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni (...)

 • 1.5.2017

  Wkrótce zniesienie wiz dla Ukraińców

  Obywatele Ukrainy będą mogli podróżować do Unii Europejskiej bez wiz krótkoterminowych. To efekt poparcia Parlamentu Europejskiego dla projektu przepisów wstępnie uzgodnionych (...)

 • 18.9.2017

  Zwolnienie od kosztów sądowych w sprawach cywilnych

  Bycie stroną w postępowaniu cywilnym wiąże się z ponoszeniem określonych kosztów. Jak ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawach cywilnych? Jaki może być zakres (...)

 • 15.7.2018

  Medycyna na UKSW

  Nowelizacja zakłada utworzenie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie kierunku lekarskiego i prowadzenie go w nowo powołanym Collegium Medicum.