Czy dzieci dziedziczą długi?

Pytanie:

Dzisiaj podpisaliśmy odrzucenie spadku po moim zmarłym bracie, podpisałam ja (siostra), rodzice zmarłego, brat zmarłego wraz z żoną. To wszystkie osoby, które jako spadkobiercy posiadają na dzień dzisiejszy zdolność do czynności prawnych. Pozostaje jeszcze kwestia dzieci, brat zmarłego posiada 2 dzieci, ja 1 dziecko. Notariusz, u którego podpisywaliśmy oświadczenie, przyjął oświadczenie o odrzuceniu spadku tylko od osób posiadających zdolność do czynności prawnych. Czy nasze dzieci odziedziczą długi po moim zmarłym bracie? Czy rodzice mogą w imieniu swoich dzieci podpisać u notariusza oświadczenie o odrzuceniu spadku przez te dzieci?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W literaturze prawniczej przyjmuje się, iż osoby nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnej nie mogą same złożyć oświadczenia woli o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku, gdyż mogą one dokonywać tylko czynności prawnych, które zostały im wyraźnie dozwolone przez przepisy prawa (np.: w przypadku osób nie posiadających zdolności do czynności prawnych są to tzw. drobne czynności życia codziennego), wśród nich nie zostało zaś wymienione oświadczenie o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku. Stąd też takie oświadczenie w imieniu osoby nie posiadającej pełnej zdolności do czynności prawnej może złożyć jedynie jej przedstawiciel ustawowy.

Co więcej oświadczenie powyższe może zostać złożone przez przedstawicieli ustawowych jedynie za uprzednią zgodą sądu opiekuńczego (w przypadku dzieci pozostających pod władzą rodzicielską wynika to z art. 101 par. 3 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Brak takiej zgody powoduje bezwzględną nieważność czynności prawnej dokonanej przez przedstawiciela ustawowego (por. uchw. pełnego składu Izby Cywilnej SN z 24 czerwca 1961 r., sygn. akt I CO 16/61 , Lexpolonica nr 315901, OSNCP 1963, nr 11, poz. 187, a także orz. SN z 27 maja 1998 r., I CKN 181/97, niepubl.)

W literaturze przyjmuje się również, iż wskazana wyżej zgoda sądu nie jest konieczna, jeśli przedstawiciel ustawowy składa w imieniu osoby nie posiadającej zdolności do czynności prawnych  oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza (gdyż w takim przypadku nie ma możliwości pokrzywdzenia tej osoby) - tak E. Skowrońska - Bocian,  Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga czwarta. Spadki. Warszawa 2009 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie IX) ss. 328. Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza oznacza, iż spadkobierca ponosi odpowieidzialność za długi spadkowe jedynie do wysokości wartości tego spadku (określonej w drodze sporządzenia inwentarza).

Należy również podkreślić, iż zgodnie z art. 1015 par. 2 brak oświadczenia woli spadkobiercy nie posiadającego pełnej zdolności do czynności prawnych w terminie pół rocznym od otwarcia spadku nie jest równoznaczny z prostym przyjęciem spadku, lecz z przyjęciem z dobrodziejstwem inwentarza.    

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

Maciej

11.2.2010 17:38:16

Re: Czy dzieci dziedziczą długi?

Czy moje pełnoletnie dzieci i ich w tym również pełnoletnie dzieci dziedziczą odrzucony przeze mnie spadek po moim bracie

Iwona

18.1.2010 14:1:22

Re: Czy dzieci dziedziczą długi?

A co jeśli zmarły nie pozostawił żadnego majątku, tylko same długi? Czy wówczas przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza przez osobę nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych (małoletnią) oznacza, że nie musi taka osoba spłacać żadnych długów?

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: