e-prawnik.pl Porady prawne

Czy mogę sądownie domagać się uznania alimentów wpłacanych na konto żony?

Pytanie:

Od dwóch lat płacę alimenty mojej byłej żonie na moje dzieci. Staram się przelewać zawsze pełną sumę zasądzonych alimentów, niestety wielokrotnie zdarzyło mi się że wpłaciłem na przykład połowę. Alimenty wpłacałem na konto mojej byłej żony, pomijając komornika. W tym tygodniu dowiedziałem się od komornika że wpłaty w ogóle nie były zgłaszane do niego... co w takiej sytuacji mogę zrobić? Czy mogę sądownie domagać się uznania tych alimentów?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Czy mogę sądownie domagać się uznania alimentów wpłacanych na konto żony?

19.5.2015

Niniejsza opinia prawna zawiera analizę sytuacji oraz wskazanie odpowiedzi
na zadane pytania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku
Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 1964 r. nr 43 poz. 296, dalej k.p.c.), ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji (tekst jednolity: Dz.
U. 2011 r. Nr 231 poz. 1376, dalej u.k.e.), poglądy doktryny oraz aktualne
orzecznictwo sądów polskich.

W pierwszej kolejności należy wskazać, że pomijając komornika przy spłacie
zobowiązania alimentacyjnego postępował Pan ryzykownie. W momencie
otrzymania zawiadomienia o wszczęciu egzekucji otrzymał Pan informację, że
powinien Pan spłacać zobowiązanie z tytułu alimentów na rachunek bankowy
komornika. Spłata zobowiązania z pominięciem komornika prowadzi do znacznych
komplikacji. W pierwszej kolejności komornik i tak zgodnie z prawem naliczy opłaty
egzekucyjne, które będzie Pan musiał ponieść. Po drugie, Pana małżonka nie ma
obowiązku powiadomienia komornika o dokonanych przez Panią wpłatach – nie
musi bowiem wycofywać wniosku egzekucyjnego i wnosić o umorzenie egzekucji.
Jedynie w sytuacji porozumienia między Panem a małżonką w zakresie powyższego,
poprzez spisanie odpowiedniej ugody, mogła być ona zobowiązania do wycofania
się z egzekucji oraz umorzenia postępowania przed komornikiem. Również jednak w takiej sytuacji pojawiają się koszty komornicze, które zapewne musiałby Pan
pokryć. Należy zdać sobie sprawę, że zasadniczo możliwość ugodowego załatwienia
sprawy istnieje do chwili prawomocnego orzeczenia sądu w sprawie. Później,
możliwość taka jest już ograniczona, ponieważ wierzyciel może angażować
komornika i często nie chce już rozmawiać z dłużnikiem – na to czas był przed
wszczęciem procesu oraz w jego toku. Nie ma również obowiązku przyjmowania
zapłaty z pominięciem komornika a tym bardziej zobowiązywania się do wycofania
wniosku egzekucyjnego jak również wnoszenia o umorzenie egzekucji.

Tym samym wobec braku ugody z małżonką (formalnej, w formie pisemnej,
w której zobowiązałaby się ona do wycofania wniosku o egzekucję), opłacanie
alimentów z pominięciem komornika wiąże się ryzykiem konieczności znoszenia
egzekucji komorniczej (komornik nadal będzie szukał Pana majątku oraz
egzekwował w miarę możliwości). Dodatkowo wszelkie koszty komornicze i tak
będzie musiał ponieść Pan gdyż komornik działa na mocy ważnego tytułu
wykonawczego.

Wobec powyższego ma Pan dwie możliwości działania:
1. Porozumieć się z żoną aby wycofała wniosek egzekucyjny i wniosła o
umorzenie egzekucji komorniczej, do czego jednak nie może jej Pan zmusić.
2. W przypadku braku możliwości porozumienia z żoną może Pan wnieść
powództwo o pozbawienie tytułu wykonawczego wyroku zasądzającego
alimenty w oparciu o przepis 840 § 1 pkt 2 k.r.o.
Zgodnie z powyższym przepisem może się Pan powołać na fakt zapłaty żonie
i w ten sposób pozbawić wykonalności tytuł wykonawczy. Pozew składa się do sądu
prowadzącego egzekucję – musi Pan powołać w nim dowody na dokonywanie
przelewów na rzecz żony i precyzyjnie wskazać terminy oraz ich wysokość. Pozew
podlega opłacie wysokości 5% od kwoty alimentów, które Pan spłacił (przedmiot
sporu). W Pana jednak przypadku, tytuł nie może być uchylony w całości, gdyż
zobowiązanie alimentacyjne będzie nadal istnieć na przyszłość – w tym zakresie
komornik będzie mógł nadal egzekwować w sprawie. Dlatego też najlepszym rozwiązaniem jest porozumienie się z żoną, względnie spłacanie zobowiązania
komornikowi. W kwestii kosztów komorniczych za okres, w którym uzyska Pan
częściowe uchylenie tytułu wykonawczego, powinien pan uzyskać zwolnienie z
kosztów komorniczych za ten okres, na podstawie art. 49 ust. 2a i 2b u.k.e. na
podstawie Pana wniosku skierowanego do komornika w terminie 3 miesięcy od
otrzymania prawomocnego orzeczenia o uchyleniu części tytułu wykonawczego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ