Ulga za Internet

Pytanie:

Faktury za Internet są wystawiane na moją mamę. Ja dokonuję za nie zapłaty, robiąc przelewy z mojego konta. Obie pozostajemy we wspólnym gospodarstwie domowym. Czy mama może skorzystać z ulgi internetowej? Czy wpływ na opisaną sytuację ma fakt, że mama jest pełnomocnikiem mojego konta?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Jak stanowi art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 3, art. 29-30c oraz art. 30e, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 4, 4a-4e, ust. 6 lub art. 24b ust. 1 i 2, lub art. 25, po odliczeniu kwot wydatków ponoszonych przez podatnika z tytułu użytkowania sieci Internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł.

Zgodnie z art. 26 ust. 7 ustawy, wysokość wydatków na cele określone w ust. 1 ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie. Jednakże w przypadku odliczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 6a, odliczenie stosuje się, jeżeli wysokość wydatków została udokumentowana fakturą w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług.

W świetle przytoczonych wyżej przepisów należy stwierdzić, że aby skorzystać z odliczenia od dochodu wydatków ponoszonych z tytułu użytkowania sieci Internet, podatnik musi spełnić następujące warunki:

 1. ponosić wydatki z tytułu użytkowania sieci Internet,
 2. użytkować sieć Internet w lokalu będącym miejscem zamieszkania podatnika,
 3. posiadać fakturę VAT wystawioną przez świadczeniodawcę, w związku z korzystaniem z sieci Internet.

Na takie też warunki korzystania z powyższego odliczenia wskazują organy podatkowe (por. postanowienie Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach z dnia 3 sierpnia 2005 r., sygn PBII/415-74/67141/05; postanowienie Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie z dnia 28 lipca 2005 r., sygn. P-1/415/37/2005).

Odliczenie przysługuje zatem tylko podatnikowi, który poniósł wydatek. Jeżeli kto inny poniósł wydatek (np. córka), a faktura za Internet wystawiona jest na kogoś innego (np. matkę), organy podatkowe mogą kwestionować zasadność odliczenia przez osobę, na którą jest wystawiona faktura, gdyż ona nie poniosła wydatku. Na brak prawa odliczenia nie wpływa fakt, że np. mama jest pełnomocnikiem do konta córki, gdyż wydatek w dalszym ciągu jest ponoszony przez córkę.

Polecamy także: Masz Internet? Sprawdź, czy i ile możesz odliczyć

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

stefan duda tychy

26.2.2012 11:42:50

Re: Ulga za Internet

ile place zainternet na miesiac


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 30.12.2013

  PIT 2013. Tak zmieniły się ulgi podatkowe.

  Odliczenie za Internet zostało zlikwidowane, natomiast ulga na wychowanie dziecka została bardzo mocno ograniczona. Przywileje stracili też bogaci rodzice oraz naukowcy i artyści. Z dniem 1 stycznia (...)

 • 28.1.2019

  Ulga na internet w rozliczeniu PIT za 2018 r.

  Podatnik, który w roku podatkowym płacił za użytkowanie sieci Internet ma prawo, po spełnieniu dodatkowych warunków, odliczyć od dochodu (przychodu) ponoszone przez siebie z tego tytułu (...)

 • 19.3.2010

  Rozliczenie roczne – ulga internetowa

  Jednym z dostępnych sposobów na zmniejszenie obciążenia podatkiem za 2009 rok jest ulga internetowa. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych osoby, które w 2009 roku ponosiły (...)

 • 7.4.2015

  Ulgi podatkowe i zwolnienia

  Z jakich ulg i zwolnień skorzystać można przy składaniu rocznego zeznania podatkowego? Sprawdź, jak odliczyć ulgę rehabilitacyjną oraz kto może w tym roku odliczyć ulgę na internet.

 • 14.6.2019

  Ulga w PIT dla pracowników do 26. roku życia już od sierpnia 2019 r.

  Dochody podatników do 26. roku życia w kwocie nieprzekraczającej 85,5 tys. zł będą zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. Zwolnienie będzie dotyczyć zarówno przychodów (...)