Czy ojciec alkoholik może ubiegać się od nas alimentów na siebie?

Pytanie:

Mój ojciec odkąd pamiętam pił alkohol. W domu nigdy nie było pieniędzy bo ojciec wszystko przepijał. Utrzymywała nas nasza mama. Na szczęście udało się nam wyjść na prostą. Teraz mamy własne rodziny, pracę. Niedawno mój ojciec zadzwonił do nas że nie starcza mu na nic pieniędzy i że będzie od nas żądał alimentów na siebie. Czy ma to tego prawo?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W związku z zamówieniem porady prawnej przedstawiamy odpowiedzi na zadane pytanie:

Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Obowiązek alimentacyjny obciąża zstępnych przed wstępnymi, a wstępnych przed rodzeństwem; jeżeli jest kilku zstępnych lub wstępnych - obciąża bliższych stopniem przed dalszymi.

Aby rodzic mógł domagać się alimentów od dzieci musi w tym przedmiocie wnieść stosowne powództwo. W pozwie musi on wykazać, że znajduje się w niedostatku. Jak pisz G. Jędrejak, powołując się na liczne orzecznictwo: W art. 133 § 2 k.r.o. ustawodawca wprowadził pozytywną przesłankę powstania obowiązku alimentacyjnego wobec uprawnionych, z wyjątkiem dzieci, którą stanowi pozostawanie w niedostatku. Należy odróżnić „niedostatek" od „samodzielnego utrzymania się"  (art. 133 § 1 k.r.o.). Pierwsza sytuacja ma miejsce wówczas, gdy dana osoba ma trudności z utrzymaniem się na minimalnym poziomie. W drugim przypadku poziom życia dziecka powinien być zbliżony do poziomu życia rodziców (tzw. zasada równej stopy życiowej). (…). Pojęcie niedostatku było wyjaśniane w wielu orzeczeniach SN, które wskazują, że występuje on nie tylko wtedy, gdy uprawniony do alimentacji (wierzyciel alimentacyjny) nie ma żadnych środków utrzymania, lecz także wówczas, gdy osoba uprawniona nie może w pełni zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb (zob.: wyrok …). (Jędrejek G., Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Pokrewieństwo i powinowactwo. Komentarz do art. 61(7)-144(1)., LEX, 2014)

Biorąc pod uwagę powyższe i porównując z przedstawioną sytuacją, najpewniej ojciec alkoholik znajduje się w niedostatku w rozumieniu przepisów k.r.o. Nie oznacza to jednak, że dzieci nie mogą bronić się przed jego żądaniami, a jak wynika z opisu dysponują w tym przedmiocie solidnymi argumentami.

Zgodnie z art. 1441 k.r.o. zobowiązany może uchylić się od wykonania obowiązku alimentacyjnego względem uprawnionego, jeżeli żądanie alimentów jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. 

Jeżeli ojciec wniesienie pozew jego dzieci powinny bronić się wszystkim co zostało opisane, czyli pijaństwem, agresją, przemocą, zawinionym niedostatkiem, brakiem jakiegokolwiek łożenia na dzieci. W naszej opinii zarzuty będą skuteczne. Prosimy przy tym pamiętać, że trzeba będzie je udowodnić – najlepsze będą zeznania świadków, dokumenty świadczące o braku płacenia alimentów (dotyczące nieskutecznej egzekucji jeżeli się toczyła, dokumentu z funduszu alimentacyjnego, z którego były wypłacane alimenty).

Tagi: 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 12.11.2012

  Urlop wychowawczy - zasady przyznawania

  Pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wysokości od 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie i 31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, (...)

 • 25.3.2015

  Urlop macierzyński - Najważniejsze informacje o urlopie macierzyńskim

  W ostatnim czasie weszło w życie wiele nowelizacji prawa pracy, regulujących na nowych zasadach uprawnienia zawiązane z macierzyństwem przysługujące pracownikom. Wydłużono okresy pozostawania (...)

 • 18.9.2017

  Zwolnienie od kosztów sądowych w sprawach cywilnych

  Bycie stroną w postępowaniu cywilnym wiąże się z ponoszeniem określonych kosztów. Jak ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawach cywilnych? Jaki może być zakres (...)

 • 26.10.2018

  Dla kogo rodzicielskie świadczenie uzupełniające, tzw. „Mama 4+”?

  Celem projektu jest zapewnienie podstawowych środków na utrzymanie dla osób, które zrezygnowały z pracy lub jej nie podjęły ze względu na wychowywanie co najmniej czwórki (...)

 • 6.4.2012

  Przyrzeczenie publiczne

  Jest to jednostronne oświadczenie woli dłużnika, który w drodze ogłoszenia publicznego przyrzeka nagrodę za wykonanie oznaczonej czynności. Publiczność ogłoszenia oznacza, iż powinno ono (...)