Czy w trakcie urlopu wypoczynkowego wykorzystywanego zaraz po urlopie macierzyńskim pracodawca może mnie listownie zwolnic np. z powodu likwidacji stanowiska pracy?

Pytanie:

Czy w trakcie urlopu wypoczynkowego wykorzystywanego zaraz po urlopie macierzyńskim pracodawca może mnie listownie zwolnic np. z powodu likwidacji stanowiska pracy?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Dla odpowiedzi na powyższe pytanie rozstrzygająca będzie treść art. 41 k.p., zgodnie z którym pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Powyższa regulacja wprowadza zakaz wypowiedzenia umowy o pracę w tzw. krótkich okresach ochronnych. Przepis dotyczy wszystkich umów o pracę, chroniąc pracownika przed wypowiedzeniem przede wszystkim w okresie urlopu. Chodzi tu o urlop wypoczynkowy zarówno zasadniczy, jak i dodatkowy przyznawany pracownikowi ze względu na wykonywanie prac szczególnie szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia, z uwagi na uprawnienia kombatanckie itd. Przepis obejmuje swym zakresem także urlop wychowawczy. Obojętna jest podstawa prawna przyznania pracownikowi owego urlopu. Może ona wynikać z Kodeksu pracy, a także z układu zbiorowego lub z umowy o pracę. Ustawodawca chroni przed wypowiedzeniem także pracowników korzystających z innych zwolnień od pracy (tak Małgorzata Gersdorf, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2008 rok). Z art. 41 k.p. wynika zatem reguła, iż pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia (art. 53 k.p.). Warto podkreślić, że powyższe okresy odnoszą się jednak do nieobecności w pracy z powodu niezdolności (spowodowanej najczęściej chorobą) natomiast nie z tytułu urlopu wypoczynkowego. Wobec tego jest Pani uprawniona do wykorzystania całego przysługującego urlopu (zaległego za 2008, 2009 i przysługujący w 2010 roku) bez względu na terminy przewidziane przez wspomniany art. 53 k.p..

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: