Czyn nieuczciwej konkurencji a żądanie zaniechania niedozwolonych działań

Pytanie:

Czy przedsiębiorca, którego interes został zagrożony czynem nieuczciwej konkurencji, może żądać zaniechania niedozwolonych działań w sytuacji, gdy drugi z przedsiębiorców zaniechał już niedozwolonych działań?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Z uwagi na fakt, że nie ma żadnych ograniczeń wynikających z ustawy, to roszczenie o zaniechanie niedozwolonych działań przysługuje bez względu na to, czy stan ten jeszcze trwa w chwili wniesienia pozwu lub w chwili zamknięcia rozprawy. Jak podkreśla L. Górnicki, nawet gdyby przedsiębiorca zaprzestał czynów nieuczciwej konkurencji, to powód będzie mógł wnosić pozew o nakazanie zaniechania działań niedozwolonych działań na przyszłość, gdyby pozwany miał się ponownie dopuszczać czynów niedozwolonych. Powód powinien określić zakaz jak najbardziej szeroko, jeśli pozwalają na to okoliczności konkretnego przypadku. Komentatorzy doktryny dopuszczają możliwość zastosowania w drodze analogii art. 320 kodeksu postępowania cywilnego, tj. aby sąd w wyroku nakazującym zaniechanie niedozwolonych działań oznaczył terminy, w których pozwany powinien tego dokonać (J. Szwaja, w: Szwaja, Komentarz 2006 , s. 838).

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: