Czynności związane z dziedziczeniem mieszkania

Pytanie:

Jestem w przededniu sprawy spadkowej po moim ojcu (własnościowe mieszkanie spółdzielcze 68 m2). Spadkobiercami jestem ja i mama. W kolejnym kroku chcemy dokonać wpisu do ksiąg wieczystych (jeszcze nie były założone). W którym przypadku są mniejsze koszty: przy zapisaniu mieszkania na mamę, czy na mnie? Docelowo mama i tak chce, aby mieszkanie było zapisane na mnie. Ojciec zmarł 3 miesiące temu, testamentu nie było, był właścicielem mieszkania, ja z mamą mamy wyznaczony termin rozprawy celem stwierdzenia prawa do spadku. Mama mieszka w mieszkaniu, jest zameldowana, ale nie jest członkiem spółdzielni, ja mieszkam gdzie indziej (w mieszkaniu zakładowym mojej żony), jestem zameldowany tam gdzie mieszkam, ale jestem członkiem spółdzielni tej gdzie jest mieszkanie po ojcu. Mama chce założyć księgi wieczyste - docelowo na mnie, aby w przyszłości oszczędzić mi podobnych problemów. Jakie kroki po kolei należy wykonać?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Z opisu wynika, iż "rozprawa w sądzie" to postępowanie, którego celem jest wydanie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. Postępowanie to jest przeprowadzane przez sąd na wniosek osoby zainteresowanej (tu Pana i Pana mamy). Po uzyskaniu powyższego postanowienia będą Państwo mogli się posługiwać nim jak dokumentem, stanowiącym dowód, iż oboje Państwo jesteście uprawnieni do rozporządzania przedmiotami spadkowymi. W postępowaniu tym nie nastąpi jednak jeszcze podział spadku w taki sposób (ani żaden inny) jak opisany w pytaniu. Podział masy spadkowej nastąpi dopiero na podstawie postanowienia o dział spadku (osobne postępowanie). Z opisanego stanu faktycznego nie wynika, czy wspomniane mieszkanie jest jedynym przedmiotem masy spadkowej. Zakładając, iż tak jest proszę pamiętać, iż mieszkanie to odziedziczył Pan wspólnie z mamą. Zgodnie z kodeksem cywilnym w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Z treści tego przepisu wynika, iż spadek dziedziczy Pan i Pana mama po połowie. Powstanie więc współwłasność masy spadkowej, którą należy znieść jak każdą inną współwłasność (o tym w poradzie Zniesienie współwłasności). Założenie księgi wieczystej nie sprawi, iż w przyszłości nie będzie Pan miał "takich problemów". Funkcja księgi wieczystej jest inna. Celem jest tzw. pewność obrotu prawnego nieruchomościami. W wielkim uproszczeniu - osoba wpisana w księdze wieczystej - domniemuje się, iż jest właścicielem, bądź posiada inne prawo do nieruchomości. Postępowania spadkowe i wieczystoksięgowe są niezależne od siebie. Proponujemy jednak, aby w pierwszej kolejności uregulować sprawy spadkowe (po otrzymaniu postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku dokonać działu spadku i dopiero wtedy, gdy wiadomym już będzie jak została zniesiona współwłasność mieszkania rozpocząć postępowanie wieczystoksięgowe).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 27.5.2017

  Prawo spadkowe - Sprawdź co reguluje prawo spadkowe?

  Określone prawa i obowiązki majątkowe (prawa rzeczowe, wierzytelności i długi) z reguły (z wyjątkami) nie gasną z chwilą śmierci ich dotychczasowego podmiotu (czyli spadkodawcy), ale przechodzą (...)

 • 18.9.2018

  Umowa zlecenie - Co musisz wiedzieć o umowie zlecenie

  Z tego tekstu dowiesz się, czym umowa zlecenie różni się od umowy o dzieło. Czy zlecenie obejmuje wyłącznie dokonywanie czynności prawnych? Czy w każdym czasie możesz wypowiedzieć umowę (...)

 • 24.1.2018

  Podział majątku wspólnego małżonków, rozwód i separacja

  Tylko w wyjątkowych sytuacjach sąd, orzekając rozwód, może dokonać podziału majątku, jeśli nie spowoduje to nadmiernej zwłoki w postępowaniu rozwodowym. Jeśli w skład majątku wspólnego (...)

 • 27.8.2018

  Cisza nocna - jakie są następstwa zakłócania ciszy nocnej

  Prawdopodobnie każdy z nas przynajmniej raz w życiu doświadczył przykrych następstw zakłócania ciszy nocnej. Nasz spokojny sen wpływa na sprawne funkcjonowanie organizmu za dnia, dlatego (...)

 • 19.10.2011

  Podatnicy

  Szczególny charakter podatku VAT przejawia się między innymi w tym, iż opodatkowaniu podlegają wskazane przepisami czynności pod warunkiem, że są wykonywane przez podatników. W konsekwencji (...)