Darowizna amortyzowanego samochodu

Pytanie:

W działalności gospodarczej wykorzystuję samochód osobowy, przy zakupie którego odliczyłem podatek VAT. Samochód jest amortyzowany od roku. Samochód został zakupiony w salonie i zakup zaksięgowałem w zeszłym roku na podstawie faktury VAT. Chciałbym podarować ten samochód rodzicom. Z jakimi skutkami podatkowymi będzie wiązała się ta transakcja (w zakresie podatku dochodowego i VAT) i w jaki sposób zaewidencjonować ją w księdze przychodów i rozchodów?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Wartość środków trwałych przekazanych w darowiźnie co do zasady podlega podatkowi od spadków i darowizn, a zatem, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy no ,podatku dochodowym od osób fizycznych, nie stosuje się w takiej sytuacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W razie więc przekazania rodzicom darowizną samochodu będącego środkiem trwałym, obowiązek w podatku dochodowym od osób fizycznych nie powstanie. Jeśli zostaną spełnione warunki określone w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, będzie można również uniknąć konieczności zapłaty podatku od spadków i darowizn - zob. Zwolnienia z podatku od spadków i darowizn.

 

Potwierdzają to interpretacje organów podatkowych, przykładowo w interpretacji Urzędu Skarbowego Warszawa-Praga z 27 czerwca 2006 r. (US34 /DD1 /415/15/06/TA) stwierdzono: "do powstania przychodu z działalności gospodarczej dochodzi wskutek zbycia o charakterze odpłatnym. Przekazanie samochodu w drodze darowizny dokonanej na rzecz syna nie powoduje zatem powstania przychodu z działalności gospodarczej, gdyż jest zbyciem nieodpłatnym".

 

Z chwilą darowania samochodu przedsiębiorca traci prawo do dalszej amortyzacji, tj. odpisy amortyzacyjne będą naliczane tylko do końca miesiąca, w którym przekazał rzecz w darowiźnie. Darowizna nie powoduje natomiast konieczności jakiejkolwiek korekty wcześniejszych odpisów amortyzacyjnych. Odpisy naliczone w okresie używania składnika majątku na potrzeby działalności pozostają kosztami uzyskania przychodu. W tej sytuacji darowizna nie musi być ewidencjonowana w księdze przychodów i rozchodów (środek trwały musi być jedynie usunięty z ewidencji środków trwałych).

 

Darowizna środka trwałego wywoła również konsekwencje w podatku od towarów i usług (VAT).

Jeśli przy nabyciu samochodu przedsiębiorcy przysługiwało prawo do odliczenia VAT, to darowizna samochodu rodzicom będzie co do zasady opodatkowana VAT (zgodnie z art.  7 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT). Jeżeli jednak samochód można będzie uznać za towar używany w rozumieniu art. 43 ustawy o VAT, darczyńca może skorzystać ze zwolnienia przewidzianego w § 8 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem, zwalnia się od podatku dostawę samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, przez podatników, którym przy ich nabyciu przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 3 i 5 ustawy, jeżeli te samochody i pojazdy są towarami używanymi w rozumieniu art. 43 ust. 2 pkt 2 ustawy (tj. których okres używania przez podatnika dokonującego ich dostawy wyniósł co najmniej pół roku).

 

Zatem gdy czytelnik zdecyduje się przekazać darowizną samochód traktowany jak towar używany, VAT nie zapłaci. Podatnik prawdopodobnie będzie jednak musiał skorygować podatek naliczony przy zakupie. Z chwilą darowizny następuje bowiem zmiana przeznaczenia środka trwałego. Jeżeli więc darowizna pojazdu nastąpi w tzw. okresie korekty (dla środków trwałych obowiązuje zasadniczo 5-letni okres korekty podatku naliczonego), podatnik powinien skorygować VAT naliczony przy zakupie. W momencie dokonania darowizny zwolnionej od podatku traci prawo do odliczenia podatku naliczonego w części dotyczącej pozostałego okresu korekty (1/5 rocznie).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: