Darowizna pieniężna

Pytanie:

Dziadek ma zamiar darować mi kwotę pieniężną w znacznej wysokości (około 30 000 PLN). Obecnie ma prawie 90 lat. Byłaby to jego pierwsza darowizna dla mnie. Moja sytuacja finansowa nie jest najlepsza. Od paru lat jestem po rozwodzie. Do tej pory płaciłem regularnie alimenty na dziecko, choć od dobrych kilku miesięcy jestem bez pracy i prawa do zasiłku. O ile wiem, umowa taka nie wymaga formy aktu notarialnego. Wystarczy, ze została już wykonana. Wiem także, że od 1 stycznia 2007 jako zstępny darczyńcy zwolniony jestem od podatku od spadków i darowizn z tytułu nabycia od darczyńcy własności rzeczy i praw majątkowych w ściśle określonych okolicznościach (zgłoszenie wykonanej darowizny naczelnikowi US w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego i udokumentowanie otrzymanej darowizny (środków pieniężnych) dowodem przekazania ich na rachunek bankowy nabywcy lub przekazem pocztowym. Otrzymaną darowiznę pieniężną zamierzam przeznaczyć głównie na inwestycje dającą mi możliwość osiągania w miarę stałych miesięcznych przychodów. Czy istnieją jakiekolwiek ograniczenia wiekowe lub formalno-prawne dotyczące osoby darczyńcy? Czy umowa darowizny środków pieniężnych musi być sporządzona w miejscu zamieszkania darczyńcy? Czy środki pieniężne nabyte w drodze darowizny podlegają egzekucji alimentacyjnej? Na jakich zasadach obdarowany rozlicza się z otrzymanej darowizny z US i jakie dodatkowe koszty mogą być związane z wykonaną darowizną? Czy darowizna pieniężna podlega dziedziczeniu?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Nie ma ograniczeń wiekowych, jeżeli chodzi o osobę darczyńcy, o ile osoba ta posiada pełną zdolność do czynności prawnych i nie znajduje się w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli. Umowa nie musi być sporządzona w miejscu zamieszkania darczyńcy. Środki otrzymane w drodze darowizny podlegają egzekucji. W przypadku darowizny bez zachowania formy, zwolnionej z podatku od spadków i darowizn, nie ma dodatkowych kosztów skarbowych. Koszt, jaki należy ponieść, to opłata za przelew bankowy czy tez przekaz. Pieniądze z darowizny stają się własnością obdarowanego, a po jego śmierci wchodzą do spadku i podlegają dziedziczeniu. Jeżeli zaś chodzi o kwestie podatkowe, to obowiązki związane z otrzymaniem darowizny opisuje artykuł Zmiany w podatku od spadków i darowizn na 2007 rok oraz zwolnienia dla bliskich. Z zadanego pytania wynika jednak, że posiada Pan wiedzę w jaki sposób należy postąpić, by móc skorzystać ze zwolnienia od podatku od darowizn.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: