Darowizna pomiędzy małżonkami

Pytanie:

Czy istnieje możliwość skutecznej prawnie darowizny między małżonkami, przenoszącej w swojej konsekwencji rzecz darowaną z majątku wspólnego małżonków do majątku odrębnego żony lub z majątku odrębnego męża do majątku odrębnego żony? Wdowa po spadkodawcy twierdzi, że część wartościowych przedmiotów znajdujących się w ostatnio zamieszkiwanym przez to małżeństwo domu została jej darowana przez małżonka w czasie, gdy jeszcze żył, w związku z czym przedmioty te nie mogą wchodzić w skład masy spadkowej gdyż należą do niej. Czy taka sytuacja jest prawnie możliwa. Zaznaczam, że oczywiście wdowa po spadkodawcy nie ma żadnych umów na taką okoliczność, może jedynie powoływać się na ewentualnych świadków. Jak się zabezpieczyć przed takim postępowaniem wdowy? Sprawa dotyczy konkretnie obrazów malowanych własnoręcznie przez spadkodawcę w trakcie oraz przed zawarciem małżeństwa z obecną wdową po nim.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W przedstawionym stanie faktycznym nie chodzi o obrazy, jako przedmioty materialne, ale o prawa autorskie związane z obrazem. Zgodnie z art. 33 pkt 9 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, prawa takie nie wchodzą w skład wspólności majątkowej małżeńskiej – stanowią własność małżonka. W takim wypadku darowizna na rzecz drugiego małżonka jest możliwa.

Darowizna powinna zostać dokonana w formie aktu notarialnego. Jednakże brak takiego aktu nie powoduje nieważności takiej umowy, jeżeli świadczenie zostało spełnione, np. obraz został przekazany (fizycznie) wdowie (art. 888 §1 kodeksu cywilnego). W tym wypadku, ciężar dowodu, że umowa darowizny została ważnie zawarta spoczywał będzie na wdowie (art. 6 k.c.). Okoliczności tej dowodzić można na wszystkie sposoby. Można powołać się na różnego rodzaju dokumenty (teksty umowy, dowody złożenia deklaracji podatkowej itd.), można też powoływać świadków na tą okoliczność. Dowody odrębne może przeprowadzać inna strona postępowania. Pamiętać należy, że ostateczna decyzja o przyznaniu mocy dowodowej należeć będzie do sądu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: