Darowizna w trakcie małżeństwa

Pytanie:

Zawarłem pięć lat temu związek małżeński wnosząc do wspólnoty majątkowej posiadane wcześniej mieszkanie (36 m2). Trzy lata temu podjęliśmy z żoną decyzję o zaciągnięciu kredytu hipotecznego celem finansowego zasilenia rodziców żony, będących w trakcie budowy domu. Decyzja umiarkowanie roztropna, wynikiem czego była nasza z tegoż domu wyprowadzka kilka miesięcy temu. Ratunkiem dla naszego małżeństwa było wynajęcie mieszkania. Do tej pory brak było jakichkolwiek uregulowań dot. mojej i żony współwłasności w domu, na który zostały zużyta część środków ze sprzedaży mieszkania, jakie posiadałem przed ślubem oraz 80 tys. zł z kredytu (łącznie ok.110-120 tys.). Przedmiotem hipoteki jest dom teściów. Planowany okres spłaty, to październik 2012 r., zaś saldo obecnego zadłużenia to około 55 tys. złotych (łącznie z odsetkami; raty malejące). Spłata kredytu następuje z mojego konta osobistego. Jest co prawda wola ze strony teściów, aby sprawę uregulować, również uwzględniając w uczciwy sposób wysokość naszych nakładów względem rynkowej wartości nieruchomości, ale obawę moją wzbudza jedna rzecz. Mianowicie otrzymanie drogą darowizny części tego domu może nam utrudnić nabycie w ciągu najbliższych pięciu lat własnego mieszkania. Opcją, którą przedyskutowałem u notariusza może być to, aby będąc właścicielem takiego mieszkania nie meldować się w nim przez owe pięć lat. Z kolei wersja, którą przedstawia teściowa zakłada możliwość poniesienia znacząco niższych kosztów darowizny (podatek, opłaty itp.), ale w sytuacji, kiedy darowizna zostaje dokonana na jedno z małżonków, oczywista rzecz - na moją żonę i nasze dziecko. Opcja taka pozwala rzekomo bez problemów nabyć nowe mieszkanie. Poproszę zatem o informację o możliwe pułapki z tego wynikające, np. czy nabycie nieruchomości drogą darowizny przez moją żonę nie wchodzi przypadkiem w jej wyłączny, prywatny majątek; oraz jakie rozwiązania mogłyby być możliwie uczciwe i korzystne dla mnie i żony jako stron w kontekście - obecnie raczej hipotetycznego - rozwodu i związanego z tym podziału majątku.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Przepisy prawa rodzinnego i opiekuńczego przewidują, iż do osobistego majątku każdego z małżonków należą przedmioty majątkowe nabyte przez darowiznę, chyba że darczyńca postanowił inaczej. Zatem w przypadku, gdy darowizna zostanie dokonana wyłącznie na rzecz Pańskiej żony, wejdzie ona do jej wyłącznego, osobistego majątku, nie podlegającego podziałowi w przypadku rozwodu. Wobec powyższego, dla najpełniejszej ochrony Pańskich interesów konieczne jest, aby zadbał Pan o to, by nieruchomość weszła do majątku wspólnego małżonków, a nie tylko majątku osobistego żony (w takiej sytuacji umowa darowizny nieruchomości musi wyraźnie oznaczać i Pana, i Pana żonę jako obdarowanych).

Faktem jest, iż wspomagał Pan finansowo budowę domu, jednak z prawnego punktu widzenia istotne jest również, w oparciu o jaką podstawę prawną taka pomoc była udzielana (pożyczka, darowizna, nakład na wspólną inwestycję). Od ustalenia, jaki stosunek łączył Pana z teściami, zależy jakie możliwości ma Pan w zakresie domagania się od teściów zwrotu tych nakładów. Jeśli bowiem w przedmiotowej sprawie doszło do zawarcia między Panem, a teściami umowy darowizny, żądanie zwrotu dokonanych nakładów będzie bezpodstawne. Jeśli natomiast na podstawie wszelkich okoliczności możliwe będzie uznanie, że doszło w przedmiotowej sprawie do zawarcia umowy pożyczki, będzie Pan uprawniony do żądania jej zwrotu. Najprawdopodobniej doszło jednak do faktycznych przysporzeń na rzecz Pańskich teściów bez zawierania żadnej formalnej umowy między Panem, a teściami. W takiej sytuacji można by było dojść do wniosku, że Pańscy teściowie zostali bezpodstawnie wzbogaceni, jednakże żądanie zwrotu tego wzbogacenia byłoby raczej wątpliwe ze względu na brzmienie art. 411 pkt 1 k.c. – nie można żądać zwrotu świadczenia, jeśli spełniający świadczenie widział, że nie był do niego zobowiązany.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 22.10.2018

  Do jakiego majątku wchodzi rzecz nabyta przez małżonka?

  Rzecz nabyta w trakcie trwania małżeństwa, w którym obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa, w części ze środków pochodzących z majątku osobistego jednego z małżonków, (...)

 • 31.1.2018

  Zakaz unieważnienia małżeństwa

  Przypadki, w których unieważnienie małżeństwa jest dopuszczalne wskazane są w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Kodeks ten formułuje także zasadę, iż nie można unieważnić małżeństwa (...)

 • 2.11.2011

  Unieważnienie małżeństwa z powodu pokrewieństwa lub powinowactwa

  Zasadą kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jest zakaz zawierania małżeństwa przez krewnych w linii prostej, rodzeństwo oraz powinowatych w linii prostej. Co jest pokrewieństwem w rozumieniu prawa? (...)

 • 24.1.2018

  Podział majątku wspólnego małżonków, rozwód i separacja

  Tylko w wyjątkowych sytuacjach sąd, orzekając rozwód, może dokonać podziału majątku, jeśli nie spowoduje to nadmiernej zwłoki w postępowaniu rozwodowym. Jeśli w skład majątku wspólnego (...)

 • 8.9.2016

  Unieważnienie małżeństwa

  Unieważnienie małżeństwa jest jednym z kilku powodów ustania małżeństwa. Inne przyczyny powodujące ustanie małżeństwa to śmierć biologiczna jednego z małżonków, uznanie małżonka (...)