Data faktury a data jej księgowania

Pytanie:

Dokonujemy zakupu towaru od firmy poprzez terminal. Po każdym dniu robimy raport i na podstawie tego (traktujemy jako PZ) wprowadzamy towar na stan. Fakturę VAT firma wystawia nam zawsze z data ostatniego dnia miesiąca za zakupy w danym miesiącu. Fakturę otrzymujemy 4,5 dnia następnego miesiąca. Z jaką datą w tym wypadku powinniśmy księgować tę fakturę na potrzeby podatku VAT, a jak dla podatku dochodowego? Czy zgodnie z datą wystawienia, czy zgodnie z datą otrzymania?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art.86 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) kwotę podatku naliczonego stanowi m.in. suma kwot podatku określonego w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, z zastrzeżeniem pkt 2-5 oraz ust. 11, 12, 16 i 18. Jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych. Zatem dla rozliczeń VAT kluczowe jest otrzymanie faktury, gdyż odliczenia VAT można dokonać najwcześniej w miesiącu otrzymania faktury VAT, mimo, że dotyczy ona miesiąca poprzedniego. Odnośnie natomiast podatku dochodowego – dla rozliczenia w koszty nie jest tak istotna data otrzymania faktury VAT, stąd jeśli koszt został poniesiony w poprzednim miesiącu i dotyczył zakupów poprzedniego miesiąca, można rozliczyć koszt w ramach tamtego miesiąca.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: