e-prawnik.pl Porady prawne

Decyzja małżonków o noszonym przez siebie nazwisku

Pytanie:

W jaki sposób małżonkowie mogą zdecydować o swoim nazwisku, po zawarciu zawiązku małżeńskiego?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Decyzja małżonków o noszonym przez siebie nazwisku

Zawierając związek małżeński, małżonkowie mogą zdecydować o swoim nazwisku, które każdy z nich będzie nosił po zawarciu małżeństwa. Decyzję taką podejmuje się przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenie może być złożone bezpośrednio po zawarciu małżeństwa albo przed sporządzeniem przez kierownika urzędu stanu cywilnego zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Małżonkowie mogą nosić wspólne nazwisko będące dotychczasowym nazwiskiem jednego z nich.
Każdy z małżonków może również zachować swoje dotychczasowe nazwisko albo połączyć z nim dotychczasowe nazwisko drugiego małżonka. Nazwisko utworzone w wyniku połączenia nie może składać się z więcej niż dwóch członów. W razie niezłożenia oświadczenia w sprawie nazwiska, każdy z małżonków zachowuje swoje dotychczasowe nazwisko.

Potrzebujesz porady prawnej?